Køge Kommune betaler for ledsagelse på ferien

Velfærd

09/2/16 7:27

Nick Allentoft

Køge Kommune tilbagebetaler nu de udgifter, som beboerne på Kommunes botilbud til borgere med handicaps har haft til ledsagelse på ferierejser i 2011 til 2013, efter at Social- og Indenrigsministeriet har truffet afgørelsen i sagen.

“Det har været en lang proces, som har involveret mange forskellige instanser, derfor er det en glædelig nyhed, at der er nu er kommet svar til kommunerne i denne sag. Administrationen går nu i gang med at tilbagebetale borgerens udgifter til ledsagelse på ferierejser fra 2011 til 2013, så vi efterlever ministeriets afgørelse.” Siger formand for Social- og Sundhedsudvalget Dora Olsen.

Læs også: Kommunerne må ikke opkræve betaling for ledsagelse til ferie 

Efter at Køge Kommunen adskillige gange har rykket ministeriet for at få et svar i sagen om udgifter til ledsagelse på ferierejser, kom svaret fra Social- og Indenrigsministeriet mandag den 8. februar 2016. Det er Kommunernes Landsforening (KL), som har modtaget svaret fra ministeriet på vegne af alle landets kommuner. I svaret til kommunerne skriver Social- og Indenrigsministeriet blandt andet, at kommunerne ikke kan opkræve betaling fra borgere i kommunens botilbud for udgifter til personalets ledsagelse, herunder løn, billetter, rejser, ophold mv. på ferier og udflugter.

Borgerne får deres udgifter betalt

“Det glæder mig, at der endelig er kommet en afgørelse i sagen om betaling af ledsagelse til ferierejser. Vi retter os naturligvis efter ministeriets afgørelse og tilbagebetaler de penge som borgerne på Agerbækhuse og Lyngtoften har haft til ledsagelse i forbindelse med deres ferierejser” siger Dora Olsen.

Baggrunden for sagen er, at Køge Kommune i forbindelse med budget 2011 besluttede, at beboere på kommunens botilbud til borgere med handicaps skulle betale udgifter til ledsagere, hvis de ønskede at blive ledsaget af en af kommunens medarbejder på ferie.

Kommunens praksis blev ændret i 2013. Således har beboerne på de nævnte institutioner i nu ret til en årlig ferie af en varighed på 5 dage arrangeret af botilbuddet. Udgifterne hertil er indregnet i taksten for opholdet. Ønsker borgeren ferie ud over ferieturen på 5 dage, kan borgeren tilkøbe yderligere ferie via privat leverandør. 

Annonce