Robotter og digitalisering skal sikre flere penge til velfærd i Køge Kommune

Velfærd

12/3/20 4:45

Kristian V. Jensen

Køge Kommunes økonomiudvalg besluttede tirsdag at sætte gang i en række analyser, der skal sikre flere penge til velfærd. Analyserne tilvejebringer efter planen i alt 7,9 millioner gennem blandt andet brug af robotteknologi, øget digitalisering og besparelser på en række udbud.

Der er penge i robotter. Og når Økonomiudvalget i Køge Kommune nu sætter en række analyser i gang, der via blandt andet robotteknologi effektiviserer og digitaliserer, er det ikke robotter af blik og stål, der er tale om. Derimod er det robotter, der hjælper kommunale systemer med at tale bedre sammen, og som i sidste ende sparer penge, der kan bruges til mere velfærd til borgerne.

Køge Kommunes Økonomiudvalg besluttede på sit møde tirsdag således at sætte en række analyser i gang, der blandt andet skal inddrage muligheden for robotteknologi i kommunens virksomhed, og som arbejder med besparelser via udbud på en række områder.

Iblandt projekterne er et samarbejde med 11 andre kommuner, hvor man via robotteknologi automatiserer kommunens betalinger. I et andet projekt får Køge Kommune via en robot hjælp til at sikre korrekt betaling, når andre kommuner køber ydelser hos Køge Kommune på arbejdsmarkedsområdet, det specialiserede børneområde og det specialiserede voksenområde.

  • Da Byrådet lagde sit budget i efteråret, var det under forudsætning af, at de forskellige udvalg kunne levere besparelser hen over året. Vi troede på, at vi kunne gøre det bedre, hvis vi gav hinanden tid til at finde de smarte løsninger. Det må man sige er tilfældet her. Dette er et eksempel på, hvordan ny teknologi hjælper os til at skaffe penge til at finansiere velfærden. Hvordan robotter kan klare systemerne, så Køge Kommunes medarbejdere kan levere nærvær og service til borgerne. Det er lige præcis en af de løsninger, der bringer hele Køge Kommune på forkant med fremtiden, siger borgmester Marie Stærke.

Udover robotteknologi besluttede Økonomiudvalget også, at Køge Kommune skal indgå i et tværkommunalt samarbejde, hvor KOMBIT på vegne af kommunerne sender en række it-systemer i udbud. Ad den vej samarbejder kommunerne altså om at bryde det monopol, der hidtil har været på systemerne, for sammen at opnå billigere løsninger.

Økonomiudvalget besluttede desuden at igangsætte udbud af taxakørsel og fødevarer, ligesom der skal sættes gang i en momsanalyse og en analyse af mulighederne for at forbedre organiseringen på it-området.

Analyserne på Økonomiudvalgets område er sat i gang på baggrund af Byrådets budgetaftale for 2020 – 2023. Her besluttede byrådet, at der hvert år skal findes 35 millioner kroner på tværs af kommunens forvaltninger. Pengene skal bruges til at sikre, at der er penge til at bygge daginstitutioner og ældreboliger, og skabe råderum til politiske prioriteringer. Samlet set giver de analyser, som Økonomiudvalget nu har sat i gang efter planen besparelser for 2,3 millioner kroner på Økonomiudvalgets område, og 5,6 millioner på tværs af alle kommunens udvalg, og altså besparelser for i alt 7,9 millioner kroner i alt.

Foto: Pixabay