Kolding sætter doner ind i kampen mod Kæmpe-Bjørneklo

Bæredygtighed

11/04/2017 12:29

Kolding Kommune

Kæmpe-bjørneklo er i kraftig tilbagegang, men arbejdet med at komme planten til livs er langt fra slut. Seneste tiltag er tilsyn med droner. Også på andre områder tager Kolding Kommuner droner i brug med udsigt til flere forskellige gevinster.

Kolding Kommune har i årevis samarbejdet med borgerne om at bekæmpe den invasive plante Kæmpe-Bjørneklo, og det har været en succes.

’Sidste år kunne vi konstatere, at kæmpe-bjørneklo er i kraftig tilbagegang både på kommunens egne arealer og hos private jordejere – det kan vi kun være tilfredse med,’ fortæller ingeniør Henrik Kiel fra By- og Udviklingsforvaltningens Team Bjørneklo.  

Det er en tidskrævende opgave at føre tilsyn med udviklingen i bjørneklo-bestandene, og bjørneklo-teamet har derfor taget ny teknologi i brug, fortæller Henrik Kiel videre.

’Sidste år lavede vi et pilotprojekt, hvor vi testede om de kommunale tilsyn på kæmpe-bjørneklo delvist kunne udføres ved hjælp af en drone. Vores forventning var, at vi potentielt kunne spare mange timers fysisk tilsynsarbejde i de områder, der er sværest tilgængelige. Forventningen holdt stik, og det har vist sig, at vi med fordel kan anvende drone i ådale og på store åbne eng- og mark-arealer.’

Droner er fremtiden
Kolding Kommune kigger også på potentialet for at bruge droner på andre områder, fx inspektion af de kommunale bygninger.

’De første forsøg med at bruge droner til at gennemfotografere vores bygninger med videooptagelser, viser, at vi lynhurtigt kan skabe et overblik over, hvor vi skal sætte ind med vedligeholdelse på vores bygninger’, fortæller byggetekniker Holger Iversen fra By- og Udviklingsforvaltningen og fortsætter:

’Droneflyvning er særligt interessant de steder, hvor det kan erstatte stiger og lifte. Det sparer penge samtidig med, at vi hurtigere kan gennemgå bygningen. Det er også sikkerhedsmæssigt langt mere forsvarligt med droneinspektioner, da vi ikke har mandskab til at bevæge sig rundt i højden med den risiko, som det altid vil give’.

Overflyvningen optages på video, som efterfølgende bliver gennemgået af Kolding Kommunes byggetekniske eksperter. Ud fra videooptagelserne vurderer de, hvad der skal repareres og vedligeholdes på bygningen.

En yderligere fordel ved overflyvningen er, at billederne kan gemmes og indgå som en del af et mere detaljeret kommunalt udbudsmateriale.

Det er professionelle dronepiloter fra private virksomheder, der varetager drone-opgaverne for Kolding Kommune. De overholder alle de krav, der bliver stillet til droneflyvning.  

FAKTA

Om Kolding Kommunes kommunale bygninger
Kolding Kommune ejer og vedligeholder i alt 500.000 m2 kommunale bygninger fordelt på knap 300 adresser. Det er fx daginstitutioner, skoler, idrætsfaciliteter og administrative bygninger. I alt er der årligt sat omkring 50-60 mio. kr. af til vedligeholdelsesopgaven, som sendes i udbud.

Det er Kolding-virksomheden JMS, der har opgaven med at inspicere de kommunale bygninger med droneoverflyvninger. Virksomheden er godkendt af Trafikstyrelsen til at udføre droneinspektion i Danmark.

Om kæmpe-bjørneklo
Kæmpe-bjørneklo stammer fra Kaukasus og kom til Danmark omkring 1870, og har siden 1920 spredt sig voldsomt og ukontrollabelt. I dag er den et stort problem i moser, enge og strandenge, i skove, rekreative områder og andre udyrkede områder i hele det nordlige, vestlige og centrale Europa. Kæmpe-bjørneklo bør bekæmpes, fordi den mange steder spreder sig med stor hast på bekostning af det vilde plante- og dyreliv. Samtidig kan den ved berøring være giftig for mennesker. Kilde: Naturstyrelsen.

 

Mest Læste

Annonce