Kommunikation i børnehøjde i Kolding

Bæredygtighed

02/12/17 10:16

Kolding Kommune

Kolding Kommunes renovationsafdeling går ned i børnehøjde i deres formidling og vejledning om sortering, genbrug og affaldsminimering.

Børn er nemlig defineret som en vigtig målgruppe, som kommunen rækker ud til via formidlingstjenesten RE:LAB og mange events året rundt.

Cirkulær økonomi og genanvendelse peger frem mod de fremtidige generationers muligheder og goder, så Kolding Kommune har taget konsekvensen og gjort børnene til en vigtig del af kommunens genbrugsdagsorden. Børnene kan nemlig også påvirke de ældre generationer:

Kolding Kommune

Kolding Kommune deler viden og deler sine nyheder på DenOffentlige. Læs meget mere om og fra Kolding lige her.

Børn er gode ambassadører og er ærgerrige efter viden. Når de lærer noget, fx på en event eller i undervisningen, går de ofte hjem og "opdrager" forældrene. Derfor har vi fokus på at inddrage børnene," fortæller Anders Poulsen, kommunikationskonsulent i Kolding Kommunes renovationsafdeling.

Børn og unge besøger genbrugspladser og virksomheder
Målrettet børn og unge åbnede renovationsafdelingen i starten af 2017 formidlingsværkstedet RE:LAB. Her kan skoleklasser besøge kommunes fem genbrugspladser, komme på virksomhedsbesøg, få besøg af en genbrugsvejleder eller deltage i et større undervisningsprojekt.

"Der er stor interesse for at deltage. Vi har en ambition om 2.000 besøgende børn om året, og det når vi også i 2017, forklarer Anders Poulsen.

Find miljøsvinet
Events er et også godt kommunikationsværktøj til at engagere børnene, fordi de ikke behøver være passive, men kan være med. Når børnene inddrages, er det med udgangspunkt i, hvad børnene interesserer sig for, og hvilke begivenheder eller temaer der er aktuelle.

Til Halloween syer vi fx uhyggelige kostumer med børnene, og så skal de bagefter løse Affaldsmysteriet, hvor de skal finde miljøsvinet, der har kastet affald i naturen. Det er oplagt at gøre emnet relevant ved at tænke årstider, højtider og lokale begivenheder ind i aktiviteten," uddyber Anders Poulsen.

Han giver flere eksempler:

Ved udrulningen af vores storskraldsordning i 2016 dekorerede vi tre busskure som stuer fra 60'erne, 70'erne og 80'erne med møbler fra genbrugspladserne. Vi brugte ikke tid og ressourcer på markedsføring, men det blev alligevel et lille viralt hit. Endnu et eksempel er Design Week Kolding, hvor vi kørte rundt med seks rullende værksteder, der på hver sin måde viste, hvordan affald kan laves om til nye produkter, hvis man er lidt fiks på fingrene."

Tre events om måneden
Kommunen prioriterer det personlige møde med borgerne og den dialog, som møder giver mulighed for. Derfor gennemfører de ca. tre events om måneden. Ofte i samarbejde med institutioner eller andre organisationer, fx børnehaver.

Selv om man ikke hver gang kan nå ud til en stor målgruppe, så er den direkte dialog en god måde at udbrede budskaberne på – ikke mindst fordi vi gør det systematisk. Til det meste af det praktiske har vi en eventkoordinator og syv studerende. De laver nogle rigtig fede events, hvor vi snakker med borgere og udbreder budskabet om, at genbrug nytter," siger Anders Poulsen.

Events er en god måde at få folk i tale, men indsatsen skal naturligvis stå mål med afkastet. Derfor er der også fastsat mål for aktiviteterne:

De events og andre indsatser, vi laver, understøtter den cirkulære økonomi-tanke. Der er en bagtanke og et formål med det, og det skal der være," pointerer Anders Poulsen.

Se Kolding Kommunes gode råd til at afholde events herunder.

Gode råd til at skabe en succesfuld event

· En sikker fiasko er en event uden deltagere: Indgå i partnerskaber, fx med en forening for at skabe synlighed og sikre deltagere. Inviter fx en børnehave eller andre relevante aktører til at komme forbi.

· Lokal aktualitet: Lad eventen have lokal aktualitet, deltag fx som del af en anden begivenhed

· Tænk i årshjul: Lad eventen indgå som en naturlig del af årshjulet, fx som en del af fastelavn, jul, efterårsferie, Halloween, påske osv.

· Økonomi: Events behøver ikke koste en bondegård eller kræve flere årsværk i planlægningen og eksekveringen. Indgå partnerskab med en teknisk skole om at lave standen, hyr og uddan dygtige studerende til at eksekvere, benyt rekvisitter fra genbrugspladserne. Lav enkle og gratis aktiviteter, som sorteringslege, skab kunst af affald osv.

· Timing: Læg eventen, hvor folk færdes på et tidspunkt, hvor der naturligt er folk.­­­

Artiklen har tidligere været bragt i Miljøstyrelsens nyhedsbrev i oktober 2017.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce