- Dette er rigtige gode meldinger at få, for vi vil ungdomsarbejdsløsheden til livs, siger borgmester Mette Touborg.

Kraftigt faldt i langtidsledigheden for unge i Lejre

Ledelse

13/12/2013 10:30

Freja Eriksen

Fra september 2012 til september 2013 er langtidsledigheden for de unge i Lejre (dagpengeforsikrede og jobklare kontanthjælps- modtagere under 30 år) faldet med 77,3 pct. Hermed tegner Lejre sig for det kraftigste fald i Hele Region Østdanmark.

Samtidig kan det konstateres, at unge ny-tilmeldte ledige i Lejre hurtigere kommer i beskæftigelse end unge i Lejres nabokommuner. 35,5 pct. af ny-tilmeldte unge er i beskæftigelse 3 måneder efter deres tilmelding som arbejdssøgende.

-      Dette er rigtige gode meldinger at få, for vi vil ungdomsarbejdsløsheden til livs. Vi har tidligere set, at ungdomsledigheden – i form antallet af unge ledige dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere - er faldet markant i Lejre. Nu kan vi konstatere, at vi også på andre parametre oplever en positiv udvikling, siger borgmester Mette Touborg.

Landtidsledighed definition

Langtidsledige opgøres som ledige, der har modtaget dagpenge eller kontanthjælp i 80 pct. af tiden det seneste år. Langtidsledigheden er opgjort i helårsbruttoledige, det vil sige ledige og aktiverede dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere omregnet til helårspersoner.

 

Formand for Udvalget for Job & Arbejdsmarked Christian Plank kommenterer resultaterne:

-      Fra politisk side har vi haft et stort fokus på problematikken med ungdomsledighed, men den positive udvikling kan i lige så høj grad tilskrives den indsats, der er leveret fra Jobcenter Lejres side, siger han.

Ikke kun de unges ledighed falder

For alle aldersgrupper af langtidsledige er langtidsledigheden Lejre faldet med 20,6 pct.

Christian Plank glæder sig over, at det ikke blot er på ungeområdet at Lejre Kommune rykker.

-      For alle aldersgrupper oplever vi en positiv udvikling. Vi ligger således i Top 10 i Østdanmark hvad angår den samlede nedbringelse af langtidsledigheden for alle aldersgrupper. Det siger mig, at vores samlede politiske aktiverings- og revalideringsstrategi ser ud til at have de rigtige sigtepunkter, slutter han.

 

Mest Læste

Annonce