Danmark er for lille til udkantsområder

Infrastruktur

20/3/14 11:33

Nick Allentoft

Hele Danmark står midt i en omstilling, hvor vi skal gentænke hvad vi lever af, og hvordan vores samfund skal være opbygget. Byerne er succesfuldt og gennem store statslige investeringer blevet hjulpet gennem denne nødvendige omstilling. Her argumenterer borgmestrene fra Thisted, Bornholm og Lolland for, at vi nu må fokusere på omstillingen af Danmarks yderområder, hvis vi ønsker at udvikle et bæredygtigt Danmark.

Torsdag og fredag den 20. og 21. marts mødes Danmarks borgmestre til kommunalpolitisk topmøde i Aalborg. Balancen mellem land og by er på dagsordenen. Byerne vokser, mens yderområderne er under stort pres pga. faldende befolkningstal. Diskussionen ender ofte i en fejlagtig diskussion, hvor yderområderne er taberne og byerne er vinderne. Denne unuancerede tilgang dækker over, at alle dele af Danmark i løbet af de sidste 20-30 år har måttet omstilles til nye vilkår, og det slører det faktum, at hele Danmark i europæisk og global perspektiv på mange måder er et yderområde. Skal vi i fremtiden fastholde Danmark som et velfungerende samfund, må vi sammen definere nye roller og relationer mellem land og by.

 

For Winni Grosbøll (A), borgmester i Bornholms Regionskommune er diskussionen om omstilling et spørgsmål om at se med nye briller på samspillet mellem by og land: ”Jeg savner, at debatten om omstillingen sætter fokus på, hvordan by og land kan berige hinanden. Vi ved, at der er behov for omstilling i vore kommuner, og vi arbejder hver dag på at skabe de bedst mulige rammer, for at det ikke kun kommer til at handle om afvikling, men også om at skabe nye muligheder. Jeg er personligt overbevist om, at yderområdernes ressourcer i form af fødevarer, grøn energi og plads til produktion og rekreation er afgørende for hele Danmarks udvikling.”

 

For Holger Schou Rasmussen (A), borgmester i Lolland Kommune er det afgørende mål ikke nødvendigvis vækst i befolkning og økonomi: ”Jeg er overbevist om, at vi igen kan skabe positiv udvikling i vores kommuner. Ikke nødvendigvis med en samlet økonomisk og befolkningsmæssig vækst, men med vækst i de erhverv, som vi skal leve af i fremtiden og med vækst i de lokalsamfund, som tilbyder livskvalitet til borgerne. Det kræver dog en national bevidsthed om, at det er en fælles indsats at omstille hele Danmark, og det kræver investeringer fra kommuner, de lokale civilsamfund, staten og private, hvis det skal lykkes. Lykkes vi ikke med at omstille yderområderne, vil de i stedet tynge hele Danmark i mange år fremover.”

 

Lene Kjelgaard Jensen (V), som er borgmester i Thisted Kommune, mener at selve det at tale om udkant og yderområder mangler proportioner: ”Danmark er et lille land, det er nemt at komme rundt, og i en europæisk målestok virker det ligefrem useriøst, at vi taler om udkantsområder. I stedet for at udpege vindere og tabere må vi blive bedre til at se, at storbyer og landdistrikter har forskellige kvaliteter, som på hver deres måde er vigtige for Danmarks udvikling. Og vi må diskutere, om vi ikke er nødt til at behandle forskellige dele af Danmark forskelligt for at løfte Danmark som helhed.”

 

Læs debatindlægget på dk.nyt her: http://dknyt.dk/sider/artikel.php?id=70955