Energiforbruget i kommunens bygninger rasler ned

Bæredygtighed

30/05/2013 14:59

Lolland Kommune

Lolland Kommune har forpligtet sig til at reducere sin CO2-udledning med 3 % om året frem til 2025. Arbejdet går over al forventning, og det er ikke bare godt for miljøet: Det er også godt for kommunekassen. Indtil videre er der opnået årlige driftsbesparelser på 4,6 mio. kr.

”Der er god grund til at være stolt af den indsats, som Lolland Kommune er i gang med at gennemføre,” siger formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Gert Mortensen. ”Vi har valgt at sætte ind på mange forskellige områder, og det er den brede tilgang, der for alvor giver resultater nu.”

 

 

Lolland Kommune indgik i 2007 en meget ambitiøs aftale med Danmarks Naturfredningsforening. Kommunen skal årligt reducere CO2 udledningen med 3 % frem til år 2025. På det tidspunkt vil det samlet set betyde en reduktion på omkring 40 %.

”Vi nærmer os allerede det samlede mål, for indtil videre har vi nedbragt udledningen med 29 %. Det betyder, at vi er nået mere end dobbelt så langt, som vi skulle i forhold til planen,” forklarer Gert Mortensen. ”I praksis forholder aftalen sig til 87 institutioner, hvor vi har arbejdet målrettet med både brugeradfærd, energistyring og renovering.”

Et spor har rettet sig mod at gøre brugere og institutionsledere bevidste om energiforbruget. Der har nemlig vist sig en tydelig tendens til, at forbruget falder, lige så snart man begynder at registrere det og holde øje med det.

Derefter er der grundlæggende to veje til mindre CO2-udledning: Man kan skifte til energikilder, der udleder mindre eller slet ingen CO2. Eller man kan investere i ny teknologi, der reducerer energiforbruget yderligere.Lolland Kommune har arbejdet med begge tilgange.

Solenergianlæg og bæredygtig fjernvarme fylder stadig mere i energiforsyningen.Samtidig er der igangsat og gennemført et stort og systematisk arbejde med at energioptimere de kommunale bygninger.

Kortlægningen har ført til en lang række små og store projekter. Det drejer sig blandt andet om:

  • Optimering af ventilationsanlæg
  • Ny belysning
  • Energistyringssystemer (f.eks. natsænkning og regulering af belysning)
  • Udskiftning af elvarmeanlæg med centralvarme
  • Udskiftning af hvidevarer
  • Udskiftning af pumper
  • Isolering

”Lolland Kommune har mange ældre bygninger med hver deres udfordringer. Derfor nytter det ikke noget at lægge sig fast på bestemte tiltag alle steder,” slutter Gert Mortensen. ”I stedet har vi analyseret hver enkelt bygning og derefter besluttet, hvad der bedst kan betale sig.”

Mest Læste

Annonce