Førstehjælp på skoleskemaet på Lolland

13/11/2012 12:05

Lolland Kommune

I sidste uge var medierne fulde af historier om folkeskoler, der ikke tilbød førstehjælpsundervisning, selvom det har været et lovkrav siden 2005. Det gælder bare ikke på Lolland, hvor undervisningstilbuddet er sat i system.

Læs også "Folkeskoler svigter pligt i førstehjælp"

”Når eleverne går ud af skolen, skal de have så god en ballast med som overhovedet muligt,” siger formand for Børne- og Skoleudvalget Tom Larsen. ”Det gælder alle elever i Lolland Kommune, og det inkluderer selvfølgelig også et basalt kendskab til førstehjælp. De skal kunne håndtere situationen, hvis de oplever en ulykke.”

Det er Lolland Kommunes ungdomsskole, der står for undervisningen, og alle folke- og privatskolers 9. årgang tilbydes kurset.

”Næsten alle tager imod det,” understreger ungdomsskolens leder Jørn Larsen. ”Helt konkret ’låner’ vi eleverne på deres egen skole. Undervisningen består af syv lektioner i livreddende førstehjælp, og samme skoleår følges der op med et opfriskningskursus på 3-4 lektioner.”

”De unge tager altid godt imod undervisningen. Det er i hvert fald vores erfaring,” siger Jørn Larsen. ”Det kan godt være, at det i første omgang opleves som et frikvarter fra den daglige undervisning, men det bliver hurtigt til reel interesse. De unge kan sagtens se, at det er vigtigt at vide, hvad man skal gøre i en nødsituation.”

Undervisningen varetages af Jack Rasmussen. Han er uddannet førstehjælpsinstruktør men kan også trække på sine erfaringer som Falckredder.

Tom Larsen er godt tilfreds med den måde førstehjælpsundervisningen er organiseret på. ”Det er bare endnu et eksempel på, at skolerne på Lolland er meget bedre end deres rygte. Vi er faktisk ret dygtige til at arbejde systematisk, så de gode tilbud bliver bredt ud til alle skoler og alle elever.”

Ungdomsskolen tilbyder desuden trafikrelateret førstehjælp til unge, der tager traktor- og bilkørekort. Skolen gennemfører også enkelte kurser for andre klassetrin på skolerne. Det sker mod betaling af kostprisen.

Mest Læste

Annonce