Rosende ord til Lollands herregårdsprojekt

22/06/2012 10:10

Lolland Kommune

Kulturminister Uffe Elbæk var begejstret over drivkraften og udviklingen på Lolland, da han i torsdags kunne indvie Realdania og Lolland Kommunes samarbejdsprojekt Herregårdslandet Lolland – et projekt, hvor i alt fem herregårde er gået sammen om at skabe en række oplevelsestilbud, der binder fortid og nutid sammen.

Det var en både stolt og meget taknemmelig Ulla Schaltz, der som direktør for Museum Lolland-Falster onsdag d. 20. juni kunne byde indenfor til indvielsen af formidlingsprojektet Herregård og Landskab Lolland. Formidlingsprojektet er en del af det samlede projekt Herregårdslandet Lolland, der handler om at genskabe tidligere tiders herregårdslandskab og gennem permanente udstillinger at vise herregårdslivet før og nu. Med Herregårdslandet Lolland ønsker Lolland Kommune og Realdania at skabe grundlaget for en egentlig herregårdsdestination på Lolland.

I alt fem lokale herregårde deltager i projektet og bidrager hver især med et historisk islæt samt besøgsvenlige udstillinger og oplevelser, hvor livet på herregårdene skildres som det har udviklet sig fra fortid til nutid.

Indvielsen fandt sted på Museum Lolland-Falsters egen herregård, Pederstrup, der i dag drives som museum over lensgreve C.D.F. Reventlow, der tilskrives en af hovedrollerne i ophævelsen af stavnsbåndet. Reventlow Museet kommer fremover til at rumme en permanent udstilling over fortidens herregårdsliv. Tilsvarende vil det økologiske landbrug Knuthenlund kunne tilbyde en udstilling over det moderne herregårdsliv.

Og ideen og de kræfter, der ligger bag, blev rost i høje toner af kulturminister Uffe Elbæk, der som den første entrede talerstolen. ”Jeg har brugt dagen på at se forskellige steder af Lolland-Falster, og undervejs opstod diskussionen om, hvad det er, og hvem det er, der skaber opdriften på Lolland-Falster. Nu har jeg så mødt en masse af jer, og det rejser pludselig spørgsmålet – er det her man skal flytte ned?” sagde han blandt andet med henvisning til de mange kræfter, der står bag herregårdsprojektet.

Projekt Herregårdslandet Lolland er en del af Realdanias partnerskabsprojekt Mulighedernes Land, om udnyttelse af det eksisterende til udvikling i yderområder. Og herfra udtrykte projektleder Karen Skou sin store begejstring over projektet, som er et af fire projekter på Lolland, som Realdania støtter. ”I 2006 startede vi projekt Mulighedernes Land med Lolland, Bornholm og Thisted kommuner. Vi valgte kommuner ud fra de steder, hvor vi så størst potentiale for en udvikling. Vi kan ikke vende en udvikling, hvor de unge fraflytter og søger mod byerne – det er en tendens, vi ser over hele verden. Men vi kan godt skabe en positiv udvikling alligevel. Og på Lolland har vi alle de her smukke herregårde og en fantastisk bygningsarv, og det kan vi godt få på landkortet”, sagde hun.

Også formanden for Lolland Kommunes kulturudvalg, Vibeke Grave, var begejstret for initiativet: ”Hvis Lolland skal udvikle sig, skal vi vove at gå nye veje. Det er der heldigvis mange, der gør, og med herregårdsprojektet har vi både skabt et projekt, der fremmer turismen, men også rummer et oplevelsestilbud til vores egne borgere. Noget som er særegent for vores landsdel”, sagde hun.

En af udfordringerne i projektet har været tilgængeligheden til de gamle bygninger. Og her har et bidrag fra Bevica Fonden været medvirkende til, at også handicappede og gangbesværede kan få glæde af udstillingerne på de medvirkende herregårde. Bevica står for bevægelse, viden og care, og administrerende direktør Torben Svanberg roste det store samarbejde, der lå bag projektet, og som han kaldte et skoleeksempel på, at tingene kan lade sig gøre.

Som repræsentant for de medvirkende herregårde talte lensgrevinde Charlotte Knuth fra Knuthenborg Safaripark. Hun opridsede ganske kort herregårdshistorien siden reformationen og understregede vigtigheden af, at nytænke herregårdene i en moderne og fremadrettet rolle.

De deltagende herregårde i projektet er, udover Pederstrup, Knuthenborg (safaripark), Knuthenlund (økologisk landbrug), Søllestedgård (økologisk sukkerproduktion) og Frederiksdal (kirsebærvin).

Mest Læste

Annonce