Samarbejde med OK-fonden skal undersøges

Velfærd

10/12/2014 10:36

Nick Allentoft

Ældre- og Sundhedsudvalget har bedt om et konkret samarbejdsoplæg fra OK-fonden om Margrethecentret i Maribo.

”Jeg vil gerne understrege, at der ikke er truffet beslutning om et samarbejde endnu,” siger udvalgsformand Marie-Louise Brehm Nielsen. ”Det ville slet ikke give nogen mening, før der ligger et konkret forslag på bordet. Det har vi nu bedt om, fordi andre kommuner har haft gode erfaringer med et sådant samarbejde, og vi er naturligvis interesseret i at undersøge alle muligheder for at forbedre vores tilbud til kommunens ældre.”

Læs alt om Lotte-sagen

OK-Fonden er en non-profit omsorgsorganisation, der over hele landet arbejder med plejehjem, psykiatriske botilbud, seniorbofællesskaber og hospice. Det er kommunens arbejde med projektet ”Fremtidens bolig til fremtidens ældre” der har skabt interessen for et samarbejde.

 

Hvis der indgås en aftale med fonden, vil der ikke være tale om en udlicitering, men derimod om en såkaldt ”in-house” ordning, hvor plejecentret har det samme budget til rådighed og er underlagt det samme tilsyn, som kommunens øvrige plejecentre.

 

”OK-fonden har nogle andre muligheder, fordi det er en privat non-profit organisation og ikke en offentlig institution. Det er en mere fleksibel organisationsform, og det betyder, at plejearbejdet kan tilrettelægges, så der bliver større muligheder for at tage hensyn til den enkelte beboers ønsker,” forklarer Marie-Louise Brehm Nielsen. ”Det betyder, at vi kan give borgerne mere at vælge imellem.”

 

”Samtidig kan der være andre fordele. Vi har set i andre kommuner, at forskellige typer plejecentre giver noget dynamik, så et samarbejde med OK-fonden om Margrethecentret handler ikke bare om et enkelt plejecenter. Vi går kun ind i det, hvis vi tror på, at det styrker tilbuddet til alle kommunens ældre,” slutter Marie-Louise Brehm Nielsen.

 

Det mulige samarbejde med OK-fonden skal nu drøftes i MED-organisationen og i Ældrerådet, så deres vurderinger også kan indgå, når der skal tages stilling til en samarbejdsaftale.

 

Hvis der indgås en aftale, vil medarbejderne på Margrethecentret blive virksomhedsoverdraget til den nye institution. Alle beboere på centeret vil naturligvis få mulighed for at blive boende.

Mest Læste

Annonce