Nyskabende klimatilpasningsprojekt i Middelfart

25/04/2012 13:16

Middelfart Kommune

Middelfart Spildevand har igennem de sidste år investeret i et tocifret millionbeløb for at øge kapaciteten i kloaksystemet i dele af Middelfart. Nu er turen kommet til området omkring Kongebrovej. Her får kommunen hjælp fra Realdania, som har besluttet at give støtte en forundersøgelse, der sigter mod at klimatilpasse og udvikle området.

Én af fremtidens samfundsmæssige udfordringer bliver tilpasning til et ændret klima med blandt andet mere ekstreme mængder regn. Det stiller nye krav til indretningen af byerne – ikke mindst i forhold til håndteringen af regnvand. Det gælder også i Middelfart, hvor Realdania nu bidrager til første fase af et klimatilpasningsprojekt.

”Problemerne med øgede vandmængder er blevet tydeligt for alle i de senere år, og derfor er det dejligt, at Middelfart Kommune kan bidrage med forslag til løsninger på dette område. Ekstra dejligt er det, at Realdania støtter projektet, så der også kan komme bedre løsninger i
gade- og byrum til glæde for byens borgere”, siger borgmester Steen Dahlstrøm, Middelfart.

Inspiration til andre kommuner
Udover klimasikring skal det færdige projekt skabe mere liv i området, og erfaringerne skal deles med andre kommuner.

”Vores metoder skal have fokus på, hvordan de som helhed passer ind i byen og så skal de bidrage til byrummenes kvalitet og bylivet. Det er Middelfarts mål, at arbejdsformen, de konkrete løsninger og principper for løsninger skal fungere som inspiration for fremtidens arbejde med klimatilpasning – ikke bare i Middelfart, men også i landets øvrige kommuner”, fortæller Middelfart Spildevands direktør Allan Bruus, og forklarer:

”Vi ønsker løsninger, som inddrager borgerne og bygger på områdets historie og skaber synergi i mellem områdets sociale, kulturelle og rekreative værdier”.

Realdanias bidrag skal supplere forundersøgelsen med viden om byrum og planlægning. Og skabe rammerne for, at klimatilpasningsløsningerne bliver udviklet i et samarbejde mellem planlæggere, arkitekter og Middelfart Spildevands ingeniører.

Teknik og byrum skal forenes
Klimatilpasningen af området omkring Kongebrovej indledes med en første fase, hvor der udarbejdes en forundersøgelse. I den prioriteres indsatsen for udvalgte områder af bydelen.

Når forundersøgelsen er afsluttet ved udgangen af 2012, er det planen at gennemføre en arkitektkonkurrence for det videre arbejde.

”Vi vil meget gerne være med til at skabe nye løsninger inden for klimatilpasning og bæredygtighed, som samtidig tager hensyn til og udvikler det eksisterende byrum. For os er det helt afgørende at de nye tekniske løsninger kommer til at fremme det liv soom byerne
rummer”, siger direktør Hans Peter Svendler, Realdania.

Mest Læste

Annonce