SF kalder minister i samråd om tvungen bortforpagtning af foreningscafeer

Kultur

18/08/2018 07:00

NB Økonomi

SF kalder økonomi- og indenrigsministeren i samråd efter NB-Økonomi har offentliggjort et forslag fra regeringen, der vil tvinge frivillige foreninger til bortforpagte deres cafedrift i eksempelvis idrætshaller og klubhuse.

SF vil have økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) i samråd for at forklare, hvorfor regeringen vil tvinge blandt andet idrætsforeninger til at bortforpagte deres cafeer i klubhuse og idrætshallerhaller til private virksomheder. Det skriver netmediet NB-Økonomi.

“Regeringen har tilsyneladende ingen hæmninger, når det gælder at tilgodese det private erhvervsliv. Det er under lavmålet, at gå på strandhugst i foreningernes budgetter,” siger Kirsten Normann Andersen, SF’s kommunalordfører Hun indkalder nu ministeren i samråd for at få et overblik over “reglernes tydelighed og konsekvenser for lokalmiljø og foreningsliv”.

Samrådet kommer efter NB-Økonomis omtale af regeringens forslag, der vil forbyde foreninger, som modtager offentlig støtte, at drive cafeer og restaurationer som en sideaktivitet.

Foreninger kan miste deres offentlige støtte

Forslaget er en del af en større pakke, der skal skal stoppe det regeringen tidligere har kaldt “opgavetyveri” og “unfair konkurrence”. Forslagene er sendt til et udvalg med blandt andet Dansk Erhverv, KL og Danske Regioner, som skal komme med forslag til en præcisering af kommunalfuldmagten.

Bliv redaktør for dit eget indhold

DenOffentlige bliver skabt sammen med dig, der tager medansvar for samfundets udvikling. Vi kalder os for et mediefællesskab og du kan være med. Bliv medlem af fællesskabet og vær med til at præge samfundets udvikling gennem debat, videndeling, cases og nyheder. Kontakt os for at høre mere.

Du kan læse endnu mere om hvordan vi virker her.

“Hvis de frivillige foreninger ikke følger kravet i fremtiden, vil de miste deres offentlige støtte. Der er da ingen tvivl om, at man med det her forslag spiller på modsatte hold af de mange lokale kræfter, initiativer og det frivillige arbejde, der samler ude i de små bysamfund,” siger Kirsten Normann Andersen.

Forslaget vil friholde “mindre foreninger”, og her nævnes som eneste eksempel “spejderforeningens kagesalg”. Spejderforeninger har typisk relativt få medlemmer i hver forening, og eksemplet tyder derfor på, at mange idrætsforeninger vil blive omfattet.

“Vi snakker om salget af en kold cola eller en ristet pølse i ny og næ efter et håndboldstævne, om lørdagen efter Serie 3-kampen eller hverdagens træning. Hvis driften bliver privat, betyder det forretning frem for fællesskab, og det er skidt,” siger Kirsten Normann Andersen.

Rent juridisk vil regeringen underlægge foreningerne samme regler som kommuner, der har en pligt til at bortforpagte de såkaldte accessoriske aktiviteter som cafe- og restaurationsdrift i forbindelse med kommunale aktiviteter.

Hvis foreningerne ikke kan komme ind under undtagelsen for mindre foreninger, så skal de enten bortforpagte opgaven eller kunne dokumentere, at det har været umuligt. Og det frygter Kirsten Normann vil pålægge foreningerne en stor bureaukratisk dokumentationsopgave.

“Med allerede begrænsede ressourcer vil man spille med en mand eller flere i undertal mod lovgivningen, fordi udbudsopgaven kræver ekstra kræfter. Det ligner unødvendigt bureaukratiet,” siger hun.

Ifølge forslaget fra regeringen vil de frivillige miste deres offentlige støtte, hvis de nægter at følge kravet om bortforpagtning.

NB Økonomi

NB-Økonomi er Danmarks førende nicheportal inden for økonomisk politik. 

Det udgives af Arne Ullum og deler udvalgte historier med læsere på DenOffentlige.

Prøv deres nyhedsbrev gratis

“Som forudsætning for kommunal støtte til idræts- og kulturinstitutioner o. lign. fastsættes krav om, at foreningens eventuelle accessoriske aktivitet skal bortforpagtes,” hedder det ordret i forslaget pointerer Kirsten Norman Andersen.
“Jeg frygter, det er intentionen på sigt at trække den kommunale støtte fuldstændig, og det skal vi have bremset. Alt andet vil være et kæmpe tab for boldspil og bålsang – motion og naturoplevelser – og et klokkeklart politisk selvmål.”

Socialdemokratiets kommunalordfører Magnus Heunicke er også skært skeptisk overfor forslaget.

“Det er simplethen gift for det frivillige foreningsliv i Danmark, og vi bør istedet gøre det modsatte og takke de frivillige kræfter, som gør en indsats i idræts- og fritidsforeninger. Det kan ikke være rigtigt, at regeringen vil sætte en stopper for forældre, som hjælper med at sælge hapsdogs og saftevand i en cafe i klubhuset,” sagde han fredag til NB-Økonomi.

Fakta: Her samrådsspørgsmålene fra SF til Økonomi- og Indenrigsministeren

– Hvilke konsekvenser det vil have for lokalmiljøerne, som regeringen angiveligt har som mål at styrke,  hvis de små frivillige- og idrætsforeninger tvinges til at udlicitere deres cafesalg, og de ikke længere kan sælge en sodavand og en pølse fra en bod, når man tænker på at det i forvejen er svært at drive mindre cafeer i mange sportshaller og medborgerhuse?

– Hvilke økonomiske konsekvenser det vil have for  idræts- og de frivillige foreningerne, hvis de tvinges til at udlicitere deres cafesalg, og de ikke længere kan sælge en sodavand og en pølse fra en bod både i forhold til den almindelige drift af foreningerne, deltagelse i stævner, rejser mm?

– Hvordan opstramningerne på foreningernes cafesalg dels harmonerer med den nationale civilsamfundsstrategi, der som mål har at styrke frivillighedskulturen og de frivillige organisationers almindelige virke?

Fakta: Her er hele forslaget om frivillige foreningers udbud af sideaktiviteter

Accessorisk virksomhed

Gældende ret: Kommuner kan i et meget begrænset omfang varetage accessoriske opgaver, dvs. opgaver, der i princippet ikke er kommunale, men som har en nær og naturlig sammenhæng med en lovlig kommunal (hoved)aktivitet, f.eks. café i tilknytning til en idrætshal. Kommunen er forpligtet til at bortforpagte den accessoriske aktivitet, medmindre bortforpagtning er umulig. Det er ikke muligt at foretage nogen præcis afgrænsning af, hvad der kan udgøre accessorisk aktivitet. En idræts- eller kulturforening m.v., som modtager støtte fra en kommune, er ikke forpligtet til at bortforpagte en eventuel accessorisk virksomhed. Forslag til begrænsning:

  • Bortset fra eksemplerne vedr. café- og restaurationsdrift er det uhyre sjældent, at andre aktiviteter anses for at falde under denne kategori. Dertil kommer, at kriteriet ’i princippet ikke kommunale, men som har en nær og naturlig sammenhæng med en lovlig kommunal opgave’ er meget uklart og vanskeligt at anvende. Det foreslås på den baggrund, at adgangen begrænses således, at den alene omfatter café- og restaurationsdrift.
  • Som forudsætning for kommunal støtte til idræts- og kulturinstitutioner o. lign. fastsættes krav om, at foreningens eventuelle accessoriske aktivitet skal bortforpagtes. Et udvidet krav om bortforpagtning skal udformes således, at det ikke medfører, at enkeltstående begivenheder (f.eks. Skanderborg Festivals salg af mad og drikke) og mindre foreninger (f.eks. spejderforeningens kagesalg) bliver omfattet.

Kilde: Forslag til begrænsninger af kommunalfuldmagts- og myndighedsfuldmagtsregler udarbejdet af Erhvervsministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt Finansministeriet, maj 2018.

Mest Læste

Annonce