Styrket indsats for rent drikkevand i Norddjurs

04/10/2012 14:41

Norddjurs Kommune

Naturstyrelsen har netop besluttet at bevilge næsten 1 million kroner til Norddjurs Kommunes arbejde med grundvandsbeskyttelse omkring drikkevandsboringer, der er truet af forurening.

Et tilskud på 937.000 kroner, som Naturstyrelsen netop har givet tilsagn om, vil i det kommende år give Norddjurs Kommune mulighed for at udarbejde en stor plan for beskyttelse af de drikkevandsboringer, der er truet af forskellige forureningskilder som pesticider, nitrat og andre problematiske stoffer.

Pengene falder på et tørt sted, da Norddjurs oplever mange udfordringer med at sikre rent drikkevand. En undergrund rig på kalk, som medfører stor udvaskning af nitrat, knaphed på regn i den østlige del af kommunen samt visse områder med salt grundvand gør, at der skal en stor indsats til for at sikre, at rent drikkevand på Djursland også i fremtiden vil være tilgængeligt for alle.

I projektet skal der blandt andet laves en redegørelse for, hvordan 51 nøje udvalgte drikkevandsboringer skal overvåges og beskyttes, og hvad det forventes at koste. Områder der skal omfattes af beskyttelsen beregnes og afgrænses desuden arealmæssigt.

Prioriteringen af boringerne er sket med baggrund i den netop vedtagne Vandforsyningsplan for 2012 – 2017 Der udarbejdes desuden en administrationsmodel, som skal sikre, at den faglige dokumentation er holdbar, og erfaringerne skal deles med andre kommuner, vandråd, vandselskaber og alle andre med interesse for området.

Fremtidssikring af drikkevandet
Jens Meilvang (Liberal Alliance), formand for teknik - og miljøudvalget i Norddjurs Kommune, glæder sig over projektet:

”Det er fantastisk, at vi nu får denne mulighed for at fremtidssikre vores drikkevand og får skabt et større overblik over, hvor der skal sættes ind både nu og i fremtiden”, siger Jens Meilvang.

Når projektet er afsluttet, hvilket efter planen sker i november 2013, vil der være skabt større drikkevandssikkerhed og fremtidssikring af vandforsyningen for en stor del af Norddjurs Kommunes nuværende og kommende borgere.

Samtidig bliver det muligt at bremse udviklingen i drikkevandets indhold af nitrat og pesticider, ligesom det bliver nemmere at beskytte kildepladserne mod forureningsuheld og udslip af miljøfremmede stoffer.

Tirsdag d. 2. oktober deltog repræsentanter fra Norddjurs Kommunes tekniske forvaltning og medlemmer af miljø - og teknikudvalget i et informationsmøde hos Norddjurs Vandråd, hvor projektet blev præsenteret, ligesom der afholdes et møde med Vandrådet, når resultaterne af beregninger og udredning foreligger.

Inddragelse, dialog og information med alle interessenter er i det hele taget i fokus i projektet. Blandt andet er det vigtigt for Norddjurs Kommune, at lodsejere, jordbrugere og landboforeninger informeres og inddrages, og at der afholdes møder med de berørte lodsejere, hvis en undersøgelse f.eks. fører til påbud eller ændrede krav.

”Vi er meget optaget af, at alle interessenter føler sig hørt og inddraget. Projektet vil give os mere viden og et bedre beslutningsgrundlag. Det er i alles interesse, at vi får så megen viden om drikkevandsforsyningerne og det, der måske kan true vandkvaliteten i fremtiden, som muligt”, siger Jens Meilvang. 

Mest Læste

Annonce