Morten V. Pedersen fra Assens til ny kommunaldirektør i Nordfyn

28/11/2011 11:10

Nordfyns Kommune

Morten V. Pedersen, 46 år, bliver ny kommunaldirektør i Nordfyns Kommune, hvor han tiltræder 1. januar 2012. Han kommer fra en stilling som direktør for By, Land og Kultur i Assens Kom-mune og er kendetegnet ved en solid ledelsesmæssig erfaring og et indgående kendskab til den kommunale verden.

Morten V. Pedersen har været Vicekommunaldirektør i Ravnsborg Kommune i 5 år og Kommunaldirektør i Aarup Kommune i 4 år, indtil han tiltrådte som direk-tør i Assens Kommune, hvor han senest har beklædt posten som direktør for By, Land og Kultur. I alle stillinger har Morten V. Pedersens indsats været ken-detegnet ved, at han skaber helhed og retning gennem fælles værdier, tydelig kommunikation og samarbejde.
Sideløbende har den nye kommunaldirektør haft stor fokus på efter- og videre-uddannelse og har senest afsluttet en Master i Ledelse- og Organisationspsyko-logi. Desuden har Morten V. Pedersen erhvervet sig kvalifikation fra bl.a. en række bestyrelsesposter og som censor på kommunomuddannelsen.
Borgmester Morten Andersen udtrykker stor tilfredshed:
”Med valget af Morten V. Pedersen som Nordfyns Kommunes nye kommunaldi-rektør, har vi fundet den mand, der kan fortsætte den store proces med at or-ganisere og udvikle vores organisation, som tæller over 2.000 medarbejdere. Jeg er heller ikke i tvivl om, at han kan være med til at udvikle endnu stærkere relationer mellem virksomheder, andre offentlige organisationer og kommunen. Vi har brug for hele tiden at holde fokus på udvikling og innovation, så vores dygtige medarbejdere har rammerne for at bruge vores knappe ressourcer bedst muligt til mest muligt gavn for vores borgere.
Vi har i kommunen store forventninger til vores nye kommunaldirektør, og jeg glæder mig personligt meget til samarbejdet fra det nye års begyndelse”.
Morten V. Pedersen glæder sig til den nye udfordring:
”Jeg ser en kommune, der sender et klart signal om at skabe udvikling, foran-dring og resultater, hvilket er i god tråd med den tid, vi er i, hvor velfærds-klemmen øger kravet til økonomisk effektivitet, fornyelse og innovation.
Det glæder jeg mig til at være en del af, og med mine erfaringer og tanker gennemføre de store udfordringer, som kommunen står overfor – selvfølgelig i et tæt samarbejde med kommunalbestyrelse, direktion, ledere og medarbejde-re.
Som person ser jeg muligheder frem for begrænsninger, og med det kendskab jeg allerede har til Nordfyns Kommune, tyder alt på et godt samarbejde i årene fremover”.
Den nye kommunaldirektør er gift og har tre børn i alderen 14-20 år. Familien er bosiddende i Aarup på Fyn.

Mest Læste

Annonce