Odder Kommune afviser høj dumpeprocent

18/04/2013 11:54

Odder Kommune

Hver femte elev dumper i enten dansk eller matematik ved Folkeskolens Afgangsprøve. Sådan lød det i en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), som blev udsendt mandag den 15. april. I dag har AE udsendt en revideret rap- port efter at det har vist sig, at manglende indberetninger vedr. efterskoleelever har fået kommunernes dumpeprocen- ter til at stige.

I Odder Kommune er der glæde over, at AE nu har ændret deres analy- se, idet det fremgik af analysen, at 46,2 procent af kommunens elever i 9. klasse ikke opnåede karakteren 2 (som er lig med bestået) i enten dansk eller matematik, og dermed har disse elever fået dumpekarakter, selv om man i princippet ikke kan dumpe til folkeskolens afgangsprøve.

Alle karakterer er gennemgået

Odder Kommune har tirsdag gennemgået karaktererne for samtlige elever i 9. klasse i skoleåret 2010/11, og gennemgangen viser, at kun 9,9 pct. af eleverne har fået karaktererne 00 eller -03 i enten dansk eller matematik. Dermed er ”dumpeprocenten” i de to fag i Odder Kommune meget langt fra de 46,2 pct. som analysen fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd hævder.

Vi har dygtige elever

- Oplysningen om, at næsten hver anden elev skulle være dumpet i dansk eller matematik har sendt chokbølger gennem vores organisati- on, lyder det fra Odder Kommunes direktør for skoleområdet, Mads Gammelmark.

- PISA-undersøgelserne har vist, at vore elever er dygtige til både dansk og matematik, og de seneste fem år har elevernes karakterer ligget over landsgennemsnittet, når de forlader folkeskolen. Desuden ligger vi meget højt på listen over kommuner, hvor mange unge får en ungdomsuddannelse.

Vi kan med andre ord bevise sort på hvidt, at vi har nogle meget dygtige skoleelever i Odder Kommune, og jeg er ærligt talt forbløffet over, at AE fortæller det modsatte, siger Mads Gammelmark.

Vi har indberettet alle vore egne elever

- Vi har ledt efter en forklaring på uoverensstemmelsen mellem vores egne tal og tallene fra AE, og vi kan dokumentere, at Odder Kommune har indberettet karakterer for samtlige elever i vores egne 9.klasser, bortset fra 13 specialklasseelever, der har fravalgt at tage afgangsek- samen, hvilket er helt normalt for elever i specialklasser, siger Mads Gammelmark.

- Forklaringen på, at AE når frem til en meget høj dumpeprocent i Odder kan kun være, at karakterer for en hel masse elever ikke er blevet ind- berettet. Da vi har indberettet vore egne elever, kan jeg kun konkludere, at det er Odder-elever på privatskoler og efterskoler rundt om i landet, der ikke er blevet indberettet.

Jeg er derfor glad for, at Arbejderbevægelsens Erhvervsråd nu har tilfø- jet nogle linjer om efterskoler i deres analyse, og jeg håber at fremtidige analyser på dette felt vil være mere præcise, slutter Mads Gammel- mark.

Fakta (skoleåret 2010/11):
299 elever med bopæl i Odder Kommune gik i 9. klasse.
185 af dem gik i kommunes egne folkeskoler. De resterende 114 elever gik på private skoler og efterskoler rundt om i landet.
18 af kommunens egne elever fik karakterer under 2 i dansk eller ma- tematik, svarende til 9,9 pct.
13 elever i specialklasser fravalgte at gå op til afgangseksamen. Medregnes disse 13 elever, stiger dumpeprocenten til 16,7 pct.

Mest Læste

Annonce