Odder Kommunes facebook- venner var med til at bestemme vejnavne

12/03/2013 11:07

Odder Kommune

Byrådet besluttede mandag at navngive to veje i den tidligere sygehuspark. Kommunens facebook-venner kom med for- slag til de nye vejnavne. Vitaparkvej og Vitavej. Sådan lyder de to nye vejnavne i den tidligere sygehuspark, som sidste år blev omdøbt til VitaPark. Her er Odder Kommune i fuld gang med at etablere et center for sundhed, kultur og erhverv.

For at give en fælles identitet til området og alle dets nuværende og kommende virksomheder, blev det besluttet at de to eksisterende veje i parken skulle omdøbes.
facebook-venner kom med forslag
De oprindelige forslag fra forvaltningen lød på VitaPark Øst og VitaPark vest, men det syntes politikerne i Miljø- og Teknikudvalget ikke lød sær- lig spændende, og derfor vedtog udvalget at spørge kommunens face- bookvenner til råds.

30 facebook-venner tog udfordringen op og kom med ganske mange forslag (46 i alt). Mandag var navngivningen nået frem til byrådet, der som nævnt besluttede at navngive de to veje Vitaparkvej og Vitavej. Begge navne var blandt de navne, som facebook-vennerne havde fore- slået, og derfor må kommunen nu punge ud med gavekort til den lokale biograf til de facebook-venner, der kom med de valgte forslag.

Et sjovt og godt redskab
- Når vi har så stort et område med så mange forskellige bygninger, er det vigtigt, at vi fra starten har styr på vejnavnene, og nu har vi spurgt borgerne, hvad de synes, siger borgmester Elvin J. Hansen (soc.dem.).

- facebook er et sjovt og et godt redskab, og det er præcist på dette niveau det kan bruges. Der er kommet mange fine og seriøse forslag, som vi selvfølgelig har taget alvorligt, siger formanden for kommunens Miljø- og Teknikudvalg, Hanne Broe (Kultur- og Miljølisten).

Borgerne har også haft mulighed for at komme forbi med et brev eller at komme med forslag på kommunens debatforum på nettet. Det er der bare ikke så mange, der har gjort, stort set alle forslag er kommet ind via facebook.

Seks procent er venner

Odder Kommune har brugt facebook som kanal i halvandet år, og tidli- gere har borgerne bl.a. kunnet komme med input til en høring om Frem- tidens Folkeskole, men det er første gang, at borgerne så direkte er blevet spurgt til råds.

Odder Kommune er en af de kommuner i Danmark, der har flest face- book-venner i forhold til kommunens størrelse. Kommunen har knapt 22.000 indbyggere. 1340 af dem – svarende til seks procent – er venner med kommunen på facebook.

Mest Læste

Annonce