Byudvikling på skoleskemaet

19/12/2012 14:33

Odense Kommune

Innovationsklasse arbejder med Thomas B. Thriges Gade.


I innovationsklassen 8.y på Sct. Hans Skole i Odense arbejder eleverne for tiden med Thomas B. Thriges Gade som emne. Den fire-sporede gade midt i Odense skal fra 2013 til 2020 omdannes til et nyt, bilfrit byrum. Igennem projektet skal eleverne lære om og inspireres til at tænke over, hvad de ser som det fremtidige Odense.

Eleverne i klassen har valgt at følge skolens Innovationslinje, hvor man arbejder på tværs af forskellige fag. Eleverne arbejder projektorienteret og tager bl.a. på virksomhedsbesøg, så deres kendskab til verden udenfor skolen øges.

I november var klassen på besøg i Fra Gade til By-projektets Infoboks på Fisketorvet ved Odense Rådhus, og de er nu gået i gang med at udtænke deres egne idéer til midlertidige aktiviteter, som skal gøre byrummet omkring Thomas B. Thriges Gade spændende og levende, også mens byggeriet står på.

Klassens lærer Morten Relster er glad for samarbejdet med Fra Gade til By-projektet:

”Det er en spændende proces at være en del af. Når elevernes idéer kan føres ud af klasseværelset og præsenteres for den virkelige verden, så kommer skolen til at give mere mening. Både for eleverne, men også for os lærere. Fordi det hele handler om, at de skal blive klar til livet efter folkeskolen.”

Også projektchef Svend Heegaard er begejstret for, at Innovationsklassen netop har valgt omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade som arbejdsemne:

”Vi er rigtigt glade for samarbejdet. De unge mennesker har mange gode idéer, som vi kan få stor nytte af. Det er vigtigt, at de unges meninger bliver hørt. Vi bygger fremtidens Odense og det er dem, der skal bruge den by, vi er i gang med at skabe. På en måde kan man sige, at det er for deres skyld, vi gør det, og så skal de selvfølgelig også inddrages.”

Elevernes bud på midlertidige aktiviteter er stadig på idé-stadiet, for der skal tages højde for både tidsplan, budget og målgrupper. De foreløbige idéer spænder også vidt: Lige fra en overdimensioneret lygtepæl, der kan spille musik og bruges som bænk, til at bruge hele budgettet på en koncert med Justin Bieber.

Elevernes idéer til midlertidige aktiviteter vil blive udstillet i Infoboksen i februar 2013.

Fakta

Fra 2013 til 2020 omdannes den fire-sporede Thomas B. Thriges Gade til et bilfrit byrum midt i Odense. Det er det mest gennemgribende byomdannelses-projekt i Odenses historie.

Der bygges ca. 57.000 etage m2: ca. 75% boliger, ca. 20% erhverv og max 10% butikker.
Projektet gennemføres som et partnerskab mellem Odense Kommune og Realdania og er tegnet af arkitektgruppen Entasis.

Projektet koster 710 mio. kr, hvoraf Realdania og Odense Kommune hver betaler 255 mio. kr. og 200 mio. kr. finansieres ved salg af byggeretter.

Infoboksen er en midlertidig bygning midt i projektområdet, som huser en udstilling om projektet. Boksen er åben for publikum og flyttes rundt i området i takt med byggeriet.

Læs mere på www.fragadetilby.dk

Mest Læste

Annonce