Dansk dronecenter får unik adgang til stort fynsk luftrum

Infrastruktur

05/05/2017 08:15

Nick Allentoft

Droneudviklere og droneproducenter har fået helt nye muligheder for at prøve deres ideer og produkter af på UAS Denmark -Danmarks Dronecenter.
Fremover må almindelig flytrafik flyve uden om det nordfynske luftrum, når der foregår droneflyvning. 867 km2 af det danske luftrum bliver nemlig nu dedikeret til droneflyvning. Luftrummet der strækker sig fra Odense op til Juelsminde og Endelave i Kattegat, er unikt internationalt set, og giver dronevirksomheder helt nye muligheder for at flyve langt og ud over havet.   Odense Kommune har siden 2013 investeret i oprettelsen af et testcenter for droner i HCA Airport samt drevet den nationale droneklynge, UAS Denmark, der i dag tæller over 150 organisationer. Syddansk Universitet er nu også en del af UAS Denmark - Danmarks dronecenter, og skal stå for godkendelsesenheden for avancerede droneflyvninger- fx langdistance-flyvninger med droner udover havet ved Nordfyn. Dermed opfyldes et stort ønske for dronevirksomhederne om at gøre godkendelsesprocessen for flyvninger hurtigere.   Med åbningen af Danmarks Dronecenter og det tætte samarbejde med Syddansk Universitet er en vigtig milepæl nået, slår Odense borgmester, Peter Rahbæk Juel, fast.   - Det har længe været Nordfyn og Odense Kommunes ambition at skabe et internationalt center for udvikling og produktion af droner. Derfor er det et vigtigt politisk signal, at vi nu i HCA Airport kan åbne det første danske dronecenter. Med de udvidede muligheder for droneflyvninger kombineret med erhvervslivets og Syddansk Universitets engagement, kan vi opbygge et dronemiljø, der er internationalt konkurrencedygtigt. Nu skal vi videre. Til dét, det hele handler om, at tiltrække flere virksomheder for at skabe flere arbejdspladser.   Under åbningen af Danmarks Dronecenter kan borgmester Peter Rahbæk Juel tilmed offentliggøre, at de to danske dronevirksomheder Makker og QuadSat samt den kroatiske start-up virksomhed, KapetAir, alle tre bliver en del af kontormiljøet i det nye dronecenter i HCA Airport.   Det er bl.a. for at understøtte virksomheder som disse, at Syddansk Universitet har valgt at investere i en dronehangar til dronelaboratorier i HCA Airport, med en målsætning om at skabe et af Europas mest eftertragtede forskningsmiljøer inden for droneteknologi. Det dedikerede tilgængelige drone-luftrum, hurtigere godkendelse af flyvninger og tæt samarbejde med forskningsmiljøet vil give et solidt afsæt til at bringe Danmark helt frem i en branche i hastig vækst.   - Moderne regler og et centrum for testning af dronernes anvendelsesmuligheder giver Danmark gode muligheder for at forblive et foregangsland på droneområdet. Det stiller krav til os politikere for at understøtte udviklingen og sikre, at teknologien ikke holdes tilbage - og omvendt - ikke løber løbsk. Reguleringsvilkårene for droner skal derfor være klare og understøtte de ønsker og behov, som efterspørges, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.   I 2016 blev der i forbindelse med tilblivelsen af den nationale dronestrategi nedsat en task force, der skulle udarbejde en ambitiøs og internationalt orienteret model for lufthavnens luftrum. Oprettelsen af dronecenteret med det tilhørende dedikerede luftrum, sker som et led i Task Forcens arbejde og anbefalinger. I task forcen var både Transport-, Bygnings- og Boligministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet repræsenteret.   -Droner er en af de teknologier, der kommer til at vende op og ned på meget i fremtiden, og jeg vil gerne, at vi i Danmark har et udviklingsmiljø, som ikke alene gavner dansk forskning, men som med sine moderne faciliteter også kan tiltrække udenlandske virksomheder til landet. Der er det nye internationale dronecenter en vigtig medspiller, udtaler uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.   En af de kommende brugere af dronecentret kan meget vel blive den danske droneproducent Sky-Watch. De ser især muligheden for på en gang at teste over vand og land og uden for synsvidde, som det der gør testcenteret ved Odense unikt.   - Med dagens lancering af et dronecenter med muligheden for at flyve ud i et stort drone-luftrum over havet, giver det en teknologi-virksomhed som Sky-Watch nye muligheder for at teste og udvikle vores produkter til et globalt marked. Der er ikke mange andre steder i verden, hvor man kan få de samme muligheder, siger direktør hos Sky-Watch, Henrik Bendixen   Det dedikerede luftrum er delt op i tre felter, der giver mulighed for at teste flere droner af gangen. For mens én test kan foregå over den sydlige del af Kattegat, kan en anden test ske i luftrummet tættere på HCA Airport, samtidig med at rute- og charterflyvninger kan fortsætte som hidtil.    

Mest Læste

Annonce