Flere Lindøfolk i job efter storstilet indsats

03/09/2012 11:15

Odense Kommune

De mange EU-penge til en særlig uddannelses- og beskæftigelsesindsats til afskedigede Lindømedarbejdere og leverandører, har fået betydeligt flere i beskæftigelse. Det viser en ny halvårsrapport for den såkaldte globaliseringsindsats.

Resultaterne fra den seneste halvårsrapport taler sit tydelige sprog. Flere er kommet i arbejde – især dem, som har taget de udbudte kurser indenfor området teknologi – det være sig robotteknologi, automationsteknologi eller energiteknologi. Dermed har den massive indsats med omskoling og efteruddannelse til andre brancher ført til, at mange er kommet i job igen.

I alt var og er 1358 personer omfattet af indsatsen, som går ud på at yde en individuel, tidsbegrænset engangsstøtte til arbejdstagere, der er ramt af afskedigelser. Projektet løber i perioden 6. oktober 2010 – 5. oktober 2012. Halvårsrapporten omfatter indsatsen frem til 30. juni 2012. Den viser:

515 personer ud af den samlede målgruppe er ultimo maj 2012 er i job. Det er en stigning på godt 80 personer siden årsskiftet. Dermed er beskæftigelsen steget fra 32 procent til 38 procent af de 1.358 tidligere Lindø-ansatte. Stigningen kommer efter et 2011 med uændret beskæftigelse for målgruppen. Knapt halvdelen – 43 procent – er beskæftiget indenfor industrien, primært metal- og maskinindustrien. Mange har fået arbejde udenfor Fyn.

503 personer modtager ultimo maj 2012 dagpenge – de fleste af dem er dog i gang med at opkvalificere sig. Dermed er antallet af dagpengemodtagere blandt de tidligere Lindø-ansatte faldet med 74 personer siden nytår, fra 42 procent til 37 procent. Den samlede andel offentligt forsørgede er faldet fra 65 til 57 pct.

Ser man specifikt på den gruppe, som har deltaget i globaliseringsindsatsen, ser det sådan ud:

561 tidligere Lindø-ansatte deltager eller har deltaget i EGF-projektet per medio 2012. Det er godt 50 personer svarende til ti procent flere end ved forrige opgørelse ultimo første kvartal i år.

22 procent af deltagerne (124 personer) har ved udgangen af maj 2012 fået arbejde. Siden årsskiftet er der næsten sket en fordobling af af dem, som er kommet i arbejde, blandt deltagergruppen – nemlig fra 12 procent (65 personer) til 22 procent. Dertil kommer en fordobling af andre selvforsørgende i deltagergruppen fra to procent til fire procent. Tilsvarende er andelen af dagpengemodtagere blandt nuværende og tidligere deltagere faldet fra 77 procent til 66 procent fra nytår til maj 2012.

Endelig viser rapporten, at dem som har opkvalificeret sig indenfor energi- og robotteknik, har haft størst held med at få arbejde. Ultimo maj 2012 findes den største beskæftigelseseffekt således blandt deltagere i aktiviteter indenfor teknologiområderne robot- og automationsteknologi – her har 28 procent af deltagerne fået job - og energiteknologi, hvor 24 procent af deltagerne har fået job.
 

Mest Læste

Annonce