Lejeaftale om Arena Fyn er sandsynligvis i strid med reglerne

Politik

07/02/2017 08:02

Nick Allentoft

Odense Kommunes tillægsaftale om brugsretten til Arena Fyn fra oktober 2013 er sandsynligvis i strid med reglerne om støtte, fortælle kommunen i en pressemeddelelse.
Det vurderer Odense Kommunes advokat, fra Advokatfirmaet Horten, efter at aftalen om brugsretten til Arena Fyn er blevet gennemgået, som en del af den samlede gennemgang af kontrakter på eventområdet. Odense Kommunes Stadsdirektør, Stefan Birkebjerg Andersen, har derfor bedt Advokatfirmaet Kromann Reumert om at kortlægge det faktiske forløb op til underskrivelsen af aftalen.   I forlængelse af evalueringen af Odense Kommunes vækstsatsning, Odense&Co, er alle kontrakter og aftaler på eventområdet også ved at blive gennemgået. I den gennemgang er det blevet klart, at en aftale fra oktober 2013 om at forlænge grundlejebetalingen i forbindelse med Odense Kommunes brugsretsaftale til Arena Fyn, sandsynligvis er i strid med reglerne.   LÆS OGSÅ: Helsingør bygger nyt stadion   Virksomheden henvendte sig til Odense Kommune tilbage i december 2012, med henblik på at forlænge den 5-årige aftale om grundlejebetaling for Arena Fyn. Odense Kommune udnyttede efter deres oplevelse ikke sin brugsret til arenaen i et omfang, der kunne skabe balance mellem udgifter til driften og de indtægter, der opnås ved arrangementer. Virksomheden ønskede en forlængelse af grundlejebetalingen på 2,5 mio. kr. pr. år i minimum 5 år.   Det fremgår af tillægsaftalen, at denne er lavet på grundlag af en passus i den oprindelige kontrakt om, at Odense Kommune er forpligtiget til at bidrage til balancen i driften af Arena Fyn. Tillægsaftalen omfatter en årlig grundleje for brug af Arena Fyn på 1,7 mio. kr. i årene 2013 til 2017. I tilknytning til forløbet indgås der også et sponsorat af fodboldklubben OB på 800.000 kr. om året i årene 2013 til 2017, således at de to aftaler beløber sig til i alt 2,5 mio. kr. årligt i 5 år.   Odense Kommunes advokat fra Advokatfirmaet Horten vurderer nu, at Odense Kommune ikke var aftaleretlig forpligtet til yderlig betaling til den pågældende virksomhed, som følge af kommunes mangelfulde udnyttelse af brugsretten til Arena Fyn, og at der derfor er tale om støtte. Der kan også være tale om, at denne støtte er helt eller delvis ulovlig.   Der er flere mulige måder at løse problemstillingen på. Det strækker sig fra en fælles proces med virksomheden, hvor der fremlægges en styrket dokumentation og helt over til, at det fulde beløb med renters rente betales tilbage fra virksomheden. Fremgangsmåden er ikke afklaret endnu, men Odense Kommune har allerede taget kontakt til den pågældende virksomhed, med henblik på at finde en løsning.   Forløbet fra december 2012, hvor virksomheden henvender sig til Odense Kommune om en ny aftale, til den endelige aftale underskrives 10. oktober 2013 er ikke fuldstændig klart. Stadsdirektøren har derfor bedt Advokatfirmaet Kromann Reumert om at kortlægge det faktiske forløb, fra virksomheden henvender sig til aftalen indgås.   Det er også forventningen, at Kromann Reumert vil vurdere, om der under forløbet er tilsidesat generelle forvaltningsretlige regler eller kommunalretlige regler.   Forligspartierne bag Odense&Co indkaldes til en orientering når undersøgelsen ligger klar.  

Mest Læste

Annonce