Musik- og Teaterhuset

03/10/2012 15:21

Odense Kommune

Musik- og Teaterhuset er en attraktiv investeringsmulighed, men elementer i projektet skal tilpasses det aktuelle investormarked. Derfor sætter Odense kommune sig nu for bordenden i en proces, som skal styrke projektet og sikre investorer. Forligskredsen bag Musik- og Teaterhuset fastslår, at Musik- og Teaterhuset fortsat ønskes realiseret.

Odense Kommune færdigudvikler i samarbejde med et kvalificeret rådgiverteam og relevante samarbejdspartnere projektet med henblik på et udbud, der sikrer realisering af projektet.

Detaljering af projektet og udbudsgrundlaget vil være færdig primo 2013. Byrådet skal godkende vilkårene, inden et nyt offentligt udbud gennemføres.

Fakta om den videre proces

Forudsætningerne for den videre proces er:

 • Musik- og Teaterhus skal have et areal på ca. 34.000 m2

 • Investoren skal sikres 6% i afkast

 • 25 års lejekontrakter med Statens Musikkonservatorium og Skuespillerskole, Odense Teater, driftsoperatør på Store sal, foyer m.v. (PH Live)

 • Anlægssum/lejebetalinger afstemmes i forhold til afkastkravet

 • Evt. ejerlejlighedsopdeling

 • Investoren sikres i forhold til driftsoperatørens lejebetaling for Store sal, foyer m.v.

 • Sikkerhed for indtægter i parkeringskælderen, som modsvarer afkastkravet

 • Ungdomsboliger (ca. 30 med en boligorganisation som bygherre)

 • Kommunen bidrager med grunden og 90 mio. kr. kontant

 • Partnerskabet for omdannelse af Thomas B. Thriges Gade, Realdania og Odense Kommune har givet tilsagn om 20 mio. kr. som anlægstilskud

Projektet skal i den kommende proces tydeliggøres i forhold til:

 • Byggeriets samlede anskaffelsessum, herunder kostprisen på de enkelte lejeres "ejerlejlighed"
 • Lejernes betalingsevne i forhold til samspillet mellem anskaffelsessum og investors afkastkrav

Parkeringskælderens anskaffelsessum i forhold til investors afkastkrav
Udarbejdelse af et robust investorgrundlag, hvor risici samlet er minimeret i form af færdige lejeaftaler m.v.
Som et element i det videre arbejde i forhold til en mulig investor vil kommunen afdække mulighederne for at medvirke til at minimere eventuelle risici.

Projektet skal fortsat kunne realiseres, inden for den økonomiske ramme, Odense Kommune hidtil har opstillet.

Baggrund
Konsortiet Pihl-K&L Gruppen har arbejdet på at udvikle det samlede byggeprojekt og undersøge mulighederne for at finde en investor til Musik- og Teaterhuset i Odense. Udviklingen af byggeprojektet er nået rigtig langt, men konsortiet må nu konstatere, at det ikke har været muligt at finde en investor ud fra de rammer og vilkår, der er opstillet i det nuværende udbud. Det tager Odense Kommune til efterretning og vil i de kommende måneder arbejde på at justere udbuddet.

Odense Kommune tror på, at projektet kan realiseres med de nødvendige justeringer og forventer, at investorerne vil se positivt på muligheden for at investere i et ejendomsprojekt, der er udlejet til gode lejere på langtløbende lejekontrakter, og som har støtte fra Odense Kommune - både i udviklingsfasen og i den efterfølgende drift. 

Mest Læste

Annonce