"Som kommune ønsker vi, at både nyetablerede, mindre og mellemstore virksomheder, nuværende samarbejdspartnere samt nye mulige partnere, der ikke tidligere har haft en relation til Odense Kommune, også skal have mulighed for at vinde en kontrakt," fortæller Kontorchef i By- og Kulturforvaltningen, Birthe Papsø.

Odense Kommune lancerer én digital leverandørportal

Politik

04/05/2015 09:14

Mikkel Sarka

Håndværkere, der fra 1. januar 2016 vil byde på Odense Kommunes vedligeholdsopgaver og renoveringsprojekter skal fremover registrere sig på en helt ny digital leverandørportal. Tiltaget skal sikre større gennemsigtighed ved rammeudbud og vedligeholdelsesopgaver mellem 50.000 og 3 mio. kr., samt sikre lige vilkår for alle håndværkeres mulighed for at byde ind. Portalen, der kan tilgås via odense.dk/leverandorportalen, er netop åbnet for registrering.

Fra 1. januar 2016 vil Odense Kommune udelukkende indhente tilbud på vedligeholdsopgaver og renoveringsprojekter i beløbsrammen 50.000 til 3 mio. kr. via én digital leverandørsportal. Portalen er i luften, og håndværkere kan allerede nu registrere sig på portalen, så man er klar til den 1. januar.

Leverandørportalen er et resultat af en politisk beslutning om større gennemsigtighed i de kontrakter, som Odense Kommune indgår med håndværkere, samt et ønske om lige vilkår for alle håndværkere, der ønsker at kunne byde på kommende opgaver. Kontorchef i By- og Kulturforvaltningen, Birthe Papsø, forklarer:

- Portalen skal være med til at sikre, at alle håndværkere får lige muligheder for at byde på vores vedligeholdsopgaver og renoveringsprojekter. Som kommune ønsker vi, at både nyetablerede, mindre og mellemstore virksomheder, nuværende samarbejdspartnere samt nye mulige partnere, der ikke tidligere har haft en relation til Odense Kommune, også skal have mulighed for at vinde en kontrakt. Samtidig bibeholder Odense Kommune naturligvis de krav, som vi hele tiden har stillet til vores leverandører, hvilket fx indebærer krav om arbejdsklausuler.

Odense Kommune har i løbet af foråret været i dialog med forskellige brancheorganisationer, og har helt bevidst lanceret portalen på nuværende tidspunkt, så alle har god tid til at registrere sig, inden den nye tilbudsindhentning træder i kraft. Registreringen er i øvrigt noget, der er gjort let og enkelt for håndværkerne, understreger kontorchefen:

- Det er ikke kompliceret at registrere sig via odense.dk/leverandorportalen, og det er også det, vi hører fra dem, der allerede har registreret sig. Man kan sammenligne det med at have en LinkedIn-profil – vi beder om nogle grundlæggende oplysninger om virksomheden, og så kan man løbende opdatere sin profil, hvis man fx ønsker at tilføje referencer eller lignende. Så vores budskab er helt klart, at jo før man registrerer sig, jo bedre. Og det kan man altså allerede nu, afslutter Birthe Papsø.

Vedligeholdelsesopgaver på under 50.000 kr. kommer i EU-udbud som faginddelte rammeaftaler med offentlig høring fra maj 2015. Disse rammeaftaler vil gælde i fire år ad gangen, og de udformes i udbuddet på en måde, så både mindre og mellemstore virksomheder har mulighed for at byde ind og vinde. Høringen foregår også via odense.dk/leverandorportalen.

Skulle man have spørgsmål til registreringen eller den nye tilbudsindhentning, inviterer Odense Kommune til fyraftensmøde onsdag den 3. juni kl. 15.30 på Phønix Uddannelsescenter (Shacksgade 39), hvor alle er velkomne til at møde op med de spørgsmål, de måtte have. Her vil der også være mulighed for at få praktisk hjælp til registreringen. Tilmelding er nødvendig og foregår via[email protected] senest fredag den 29. maj.

I vedlagte faktaark findes flere informationer om den nye udbudsportal samt en vejledning i selve registreringen.

Mest Læste

Annonce