Odenses borgmester Anker Boye: Jeg er dybt chokeret

22/08/2012 11:27

Odense Kommune

Det er fuldstændigt grænseoverskridende, hvad der er sket i Odense i nat, og vi vil ikke finde os i det, siger Anker Boye. Kommunen iværksætter beredskab til beboerne i Vollsmose

Efter urolighederne i Odense-bydelen Vollsmose og på skadestuen ved Odense Universitetshospital i nat, har politiet og kommunen fastholdt et tæt samarbejde om fremadrettet at bekæmpe den organiserede kriminalitet med de grupperinger, der inat kæmpede på flere offentlige steder.

- Der har været skudt på en festplads i Vollsmose i aftes, hvor der var mange familier og børn. En gruppe på 60-70 personer har også angrebet politiets biler og ikke mindst har de været på skadestuen, hvor både patienter og ansatte var vidne til omfattende ødelæggelser. Ved at gå ind der, hvor læger og sygeplejersker er ved at hjælpe syge mennesker har de overskredet en grænse, vi ellers har anset for fredet i vores samfund, og det hverken kan eller skal vi finde os i, udtaler Odense-borgmester Anker Boye.

De mange beboere, der blev vidner til episoderne inat kan sidde tilbage med angst og ubearbejdede følelser. Ligesom Odense Universitets Hospital giver krisehjælp til deres ansatte, har Odense Kommune iværksat et beredskab, der skal hjælpe de mange beboere, ikke mindst børn og unge, der måtte have behov for hjælp:

- Det har naturligvis været en skræmmende oplevelse for de familier, som er blevet udsat for voldsomhederne i Vollsmose i nat. Vi er derfor straks gået i gang med en opsøgende indsats overfor de børn og unge i skoler og institutioner, og andre beboere, der kan have brug for hjælp. Politiet bakker op om indsatsen og bidrager med mandskab, så vi sammen med dem kan tage ud på skoler, institutioner og til fritidsklubber, fortæller Anker Boye.

Samtidig fastholder Odense Kommune den strategi i arbejdet for en tryg by, der blev indledt i 2010 i samarbejde med politiet og de boligorganisationer, der huser 25 % af beboerne i byen, og beder landspolitikerne om at overveje bedre værktøjer for at udveksle informationer imellem de instanser.

- Når sådan noget her sker, er det ene og alene en politiopgave. Vi ved, at denne type kriminalitet er en udfordring for vores by, ligesom for andre større byer. Som kommune er vores hovedopgave at forebygge, at unge overhovedet vælger den vej, og det arbejde fortsætter vi med en udvidet SSP-samarbejde og en lang række tiltag, der hjælper unge i gang med uddannelse og arbejde, siger Anker Boye.

- I det forebyggende arbejde er det afgørende for os, at vi har så godt et samarbejde med både politi og boligorganisationerne. Vi ved, at der er nogle få, enkelte familier der ødelægger det for de mange, og derfor har vi anmodet om bedre muligheder for at udveksle informationer myndighederne imellem. Tryg-By samarbejdet har haft møde med ministeren om dette, og jeg håber, at denne situation gø,r at vi kan forvente et hurtigt svar på vores henvendelse, siger borgmester Anker Boye

Fakta: HVAD ER TRYG BY-samarbejdet?

I 2010 blev Tryg By iværksat på baggrund af et politisk ønske om, at tryghed skal være en vigtig dagsorden i Odense. Et ad hoc politisk udvalg (Udvalget for Tryg By og Boligområder) blev nedsat med et medlem fra hvert parti i byrådet samt repræsentanter fra politi, boligorganisationer, Integrationsrådet og Rådet for Socialt Udsatte. Udvalget er rådgivende for Økonomiudvalget og skal arbejde frem til udgangen af 2013. Herefter skal et nyt byråd tage beslutning om evt videreførelse.

Tryg By har det overordnede mål, at gøre Odense til en endnu tryggere by og at sætte trygheden på dagsordenen hos de parter, der især er aktører i en tryg by. Et helt konkret mål er at styrke fælles analyser og strategier samt sikre en god koordinering både på det strategiske såvel som på det konkrete plan.

Forebyggende tiltag i Odense i TRYG-By regi.

- Nyt SSP, hvor vi har udvisket aldersgrænse, så indsatsen gælder op til 24 år, hvor boligselskaberne er med, og hvor vi som noget nyt deler kontor med politiet.

- Al Capone-metoden, hvor vi sammen med Skat og politiet rammer banderne på økonomien.

- Hele den pædagogiske indsats - ordentlige fritidstilbud, trivsel i skolerne etc

- Samarbejde med restauratører, city-forening og uddannelsesinstitutioner om et trygt natteliv i midtbyen med nedsættelse af et nattelivsforum

- Brand-projekt, hvor unge af anden etnisk herkomst kommer i 13-ugers forløb på den lokale brandstation og får nye rollemodeller. Adskillige af de ellers ret ”hårde” unger er derefter kommet i uddannelse.

- Bande-exit strategi: hjælp til at komme videre, for bandemedlememmer, der vil ud af miljøet.

- Bedre muligheder for udveksling af information:

Nogle få, enkelte familier ødelægger det for mange, så de værktøjer, Tryg By arbejder for, er blandt andet at politiet kan oplyse boligselskaberne om begået kriminalitet blandt beboerne, så de kan henvises anden bolig. Derfor har Tryg By udvalget haft et møde med ministeren på området og anmodet bedre muligheder for at udveksle informationer om de kriminelle familier, imellem kommune, politi og boligselskaberne.

Mest Læste

Annonce