Over 200 bliver fyret: Odense omlægger beskæftigelsesområdet

Infrastruktur

23/02/2017 11:04

Nick Allentoft

Odenses politikere her vedtaget en historisk stor omlægning af kommunens beskæftigelsesindsats. Det vil berøre næsten hver sjette medarbejder i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen og lukker eller omlægger aktiveringer for godt 50 millioner kroner.

- Vi har i det politiske udvalg haft fuld fokus på effekten af vore indsatser, da vi besluttede denne omlægning. Vi lukker indsatser, som ikke får tilstrækkeligt mange ledige odenseanere ud i job. Indsatsen fremover bliver de jobrettede samtaler og et tæt, tæt samspil med byens erhvervsliv om at flytte borgere ud i beskæftigelse via eksempelvis praktik eller et job med løntilskud.

- Det viser alle erfaringer på nationalt plan giver resultater, siger rådmand Steen Møller.

Omlægningen betyder en lukning af Pensionistservice og Bygningsrenovering samt en flytning af Flådestyring til Ældre og Handicapforvaltningen. En række aftaler med eksterne aktiveringsindsatser er opsagt eller udløbet. Endelig er der administrativt også lukket aktiveringer i forvaltningen, der har sendt for få i job.

Samtlige indsatser i Beskæftigelsesforvaltningen har været gennemgået ud fra seks kriterier, og effekten alene har afgjort, hvad der omlægges og videreføres. Sideløbende med optimeringen af indsatsen har omlægningen også skullet håndtere en årlig økonomisk ubalance på 34 mio. kr i forvaltningen. Den samlede løsning er udarbejdet i samarbejde med Borgmesterforvaltningen.

LÆS OGSÅ: Jobchef: Vi har pakket kontanthjælpsmodtagere ind i vat

- Det er desværre en nødvendig omlægning af indsatserne imod ledighed, så vi ikke skal ud og lave voldsomme besparelser på blandt andet det sociale område. Det ville ramme de allersvageste borgere i byen. Derudover skal vi den høje ledighed til livs, og her tror vi på at individuelle samtaler er vejen frem, siger Cæcilie Crawley, Socialdemokratiet.

Næstformand i Beskæftigelses- og Socialudvalget er Claus Houden.

- Det er så vigtigt for Odense, at vi får bedre effekt og resultat efter en omlægning. Samtidig er det vigtigt, at vi ikke efterlader nogle mere udsatte grupper af borgere uden tilbud. Her er vi i udvalget blevet lovet indsatser i forhold til de udsatte ledige, og det er vigtigt, siger Claus Houden, Venstre

Omkring 230 ud af ca 1.500 medarbejdere i beskæftigelsesforvaltningen vil blive afskediget efter byrådets beslutning.

147 af disse er fleksjobbere. Forvaltningen investerer imidlertid i en ekstraordinær indsats for denne gruppe. Tre medarbejdere dedikeres ekstra til at få gruppen ud i fleksjob i erhvervslivet eller i statslige og kommunale job.

- Denne omstilling rammer mange fleksjobbere, som nu mister deres job og et arbejde med mening. Det kan risikere at udvikle sig til personlige tragedier og det har vi ansvaret for at undgå i videst mulig omfang. Derfor er jeg rigtig glad for at udvalget har fundet midler til tre medarbejdere, der skal gøre en ekstra indsats for at finde nye job til de afskedigede. Her skal kommunen også selv være med til at finde muligheder. Det kunne være at opslå nogle kommunale stillinger som fleksjob, siger Ulla Chambless, Enhedslisten.

 

Mest Læste

Annonce