”Vi oplever desværre jævnligt, at borgere, der modtager sygedagpenge, bliver frustrerede. Nogle gange bunder det i frustrationer over at være syg, men det kan fx også bunde i utryghed undervejs i sygedagpengeforløbet. Her kan vi blive bedre til at skabe et mere klart, gennemskueligt og trygt sygedagpengeforløb for den enkelte borger, og der bliver rapportens anbefalinger et vigtigt redskab for os,” siger Steinar Eggen Kristensen.

Borgere på sygedagpenge skal have bedre service

Velfærd

21/08/2014 12:41

Nick Allentoft

COWI peger i en analyse af Randers Kommunes sygedagpengeafdeling på en række forslag til forbedringer af sagsbehandlingen. Analysen bliver nu et vigtigt redskab for sygedagpengeafdelingen til at forbedre servicen og optimere sagsbehandlingen

”COWI har i tæt samarbejde med sygedagpengeafdelingen lavet en meget grundig rapport med en række interessante forslag til forbedringer. Vi vil nu i første omgang lægge rapporten frem for og drøfte den med Økonomiudvalget, og herefter vil vi bruge anbefalingerne fremadrettet i vores arbejde med at forbedre den service, vi tilbyder borgere, der modtager sygedagpenge,” siger Steinar Eggen Kristensen, direktør for Social og Arbejdsmarked i Randers Kommune.

Ny social modstandsbevægelse

Velfærdsmodellen er under forandring. Staten bliver styrket og samfundet klemt. Det har fået flere og flere til at samle sig i protest. Vi kalder det den sociale modstandsbevægelse, som mobiliserer mennesker i protest mod konkurrencestatsreformer og i kamp for at bevare og styrke samfundet. De drømmer om velfærdssamfundet. 

Læs mere her

Bedre sagsbehandlinger

COWIs rapport anbefaler, at sygedagpengeafdelingen implementerer 8 såkaldte designspor. Sporene handler blandt andet om ændringer i forhold til organisering, arbejdsgange, kompetenceudvikling og kontakt til borgerne. Fælles for samtlige spor er, at ændringerne skal optimere sagsbehandlingen og give borgere på sygedagpenge en bedre serviceoplevelse.

”Vi oplever desværre jævnligt, at borgere, der modtager sygedagpenge, bliver frustrerede. Nogle gange bunder det i frustrationer over at være syg, men det kan fx også bunde i utryghed undervejs i sygedagpengeforløbet. Her kan vi blive bedre til at skabe et mere klart, gennemskueligt og trygt sygedagpengeforløb for den enkelte borger, og der bliver rapportens anbefalinger et vigtigt redskab for os,” siger Steinar Eggen Kristensen.

 

Sygedagpengeafdelingen har selv peget på løsninger

Baggrunden for COWIs rapport er, at Byrådet i marts 2014 besluttede, at der skulle laves en ekstern analyse af sygedagpengeafdelings sagsgange, faglige metoder og sagsbehandlingsressourcer. Byrådet ønskede, at der blev set på, hvordan afdelingen fremadrettet kan blive bedre og sikre bedst mulig borgerservice.

”Sygedagpengeafdelingen løser en stor og væsentlig opgave i Randers Kommune. Vi har en forpligtelse til konstant at gøre det bedre for borgerne og medarbejderne i området. Derfor satte vi arbejdet i gang. Sygedagpengeområdet er meget lovreguleret og der kommer hele tiden nye ændringer. Det betyder også, at det nogle gange kan være en god ide at kaste alt op i luften og se, om man kan gøre nogle ting smartere og bedre. Jeg ved, at sygedagpengeafdelingen er gået konstruktivt til den her opgave og selv har peget på mange af de løsninger, som står i rapporten. Og nu ser jeg frem til at sætte mig grundigt ind i rapporten og drøfte den i Økonomiudvalget,” siger Claus Omann Jensen, der er borgmester i Randers Kommune.

COWI vil sammen med Jobcenter Randers drøfte rapporten og dens anbefalinger på mødet i Økonomiudvalget mandag den 25. august.

 

Mest Læste

Annonce