Kortere og færre indlæggelser

27/02/2013 11:40

Randers Kommune

Sygdomme skal fanges i opløbet, der skal forebygges, og det skal gøres lettere for syge borgere at blive behandlet i deres eget hjem. Det skal et tværgående samarbejde i østjyske kommuner sikre.

Når det er muligt, giver behandling i hjemmet ofte større tryghed end en indlæggelse. Regionshospitalet Randers samt Favrskov, Randers, Norddjurs og Syddjurs kommuner er derfor gået sammen med de praktiserende læger for at sikre færre indlæggelser.

Bedre behandlingsforløb
Det tværfaglige samarbejde har ført til ”Projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen”, og det skal klæde ledere på sundhedsområdet på til at udvikle modeller for bedre behandlingsforløb.

”Samarbejdet skal medføre, at borgerne oplever et mere sammenhængende sundhedsvæsen, et sundhedsvæsen uden knaster.

Samarbejdet mellem kommune, hospital og almen praksis skal styrkes og sikre, at vi i endnu højere grad, på tværs af organisationer, skaber noget, som gavner borgeren,” siger vicekontorchef Jens Kjær fra Randes Kommune og fortsætter:

”Guldet ligger mellem kasserne, forstået på den måde, at der givetvis kan udvikles nye, mere effektive metoder og samtidig blive mulighed for at opnå økonomiske besparelsesmuligheder gennem et mere sammenhængende sundhedsområde. Det vil komme til gavn for både borgerne og økonomien.”

Ledere på skolebænken
Som en del af samarbejdet skal ledere på fælles skolebænke, hvilket er et 2-dages kompetenceforløb. Her får deltagerne redskaber til at arbejde med innovation, ideudvikling og nye løsninger.

”Lederne bliver undervist i redskaber, som giver den enkelte leder øgede kompetencer i at tænke sammenhængende sundhedsstrategiske tiltag til gavn for borgerne. Lige nu er der øget fokus på, hvordan vi giver den gode sårbehandling,” fortæller Jens Kjær.

Lederne vil ligeledes, som en del af skolebænken, komme på besøg hos nogle af deres kollegaer. Besøgene skal give større forståelse for hinanden og samtidig gøre det lettere at arbejde på tværs.

Mest Læste

Annonce