Østjyske byer sparker liv i byrummene

21/03/2012 11:14

Randers Kommune

Med godt 15 mio. i ryggen skal det nu være endnu mere attraktivt at bo i Randers, Silkeborg, Horsens og Viborg.

Byerne har i fællesskab lagt en plan for at udvikle deres byrum, så de sprudler af bevægelse og kulturelle aktiviteter. De fire kommuner har i tre år med stor succes samarbejdet om store kulturprojekter i en kulturaftale med Kulturministeriet. Det gode kultursamarbejde fortsætter nu i en ny fireårig aftale, hvor 14.800.000 kroner skal bidrage til at skabe levende kulturbyer.

Læs også fælles artikel fra kulturudvalgsformændene:

Samarbejde om kultur skaber vækst i Østjylland
 

”Kulturen skal for alvor sættes på dagsordenen, blandt andet fordi kultur kan være med til at få os til at tænke nyt. Den nye kulturaftale rummer inspirerende projekter, der giver mange mulighed for at bruge kulturen aktivt. Kulturregionen vil involvere de unge, udvikle byrummets potentialer og koble fortiden med nutiden på en sjov og inspirerende måde. Jeg glæder mig til se aftalens projekter folde sig ud.” siger Kulturminister Uffe Elbæk

Mod på nyt samarbejde

De fire kommuner arbejder sammen i Østjysk Vækstbånd om at udvikle regionens kulturliv, og de levende byrum er næste skridt på vejen i kultursamarbejdet:

”Når butikkerne lukker om aftenen ligger gaderne øde hen i de fire østjysk byer, og det besluttede vi i Østjysk Vækstbånd, at vi ville gøre noget ved til gavn for borgerne. De fire kommuner har netop afsluttet et spændende og succesfuldt samarbejde om syv kulturprojekter, så vi har fået stor viden og erfaring med at udvikle projekter sammen. Derfor tør vi nu spænde an med et nyt fireårigt samarbejde, hvor vi bruger kulturen til at sparke liv i byrummene,” siger Tone Lassen, projektleder i kulturregionen.

Kreative kulturmøder

Når østjyske borgere bevæger sig rundt i byerne, vil de på uventede steder kunne opleve koncerter, idrætsaktiviteter eller film på storskærme arrangeret og lavet af bl.a. kulturregionens unge:

”En levende kultur inddrager og henvender sig til alle borgere, ikke mindst de unge. De skal være med til at sætte deres eget præg på byernes udvikling på kunst og kulturområdet. Det er vigtigt, at alle borgere får lov til at sætter deres præg på byernes udvikling, for det er i kulturmødet mellem borgernes kreativitet og fantasi, at byerne kan blomstre og udvikle sig,” siger Tone Lassen, projektleder i kulturregionen

Faktaboks

Kulturregion Østjysk Vækstbånd er et samarbejde, der forener kommunerne Horsens, Silkeborg, Randers og Viborg i et kulturelt fællesskab med fokus på nytænkning, tværfagligt samarbejde og udvikling. Læs mere om kulturregionen og hent den nye kulturaftale på www.kulturbånd.dk

.

Samarbejdet blev etableret i forbindelse med indgåelse af kulturudviklingsaftalen for 2008 med Kulturministeriet. Udviklingsaftalen for 2008 blev afløst af en treårig kulturaftale for perioden 2009-2011, hvor de fire kommuner samarbejdede om syv store kulturprojekter. Den nye kulturaftale om udvikling af byrummene løber fra 2012-2015

Udtalelser fra fire kulturudvalgsformændene i kulturregionen vedrørende den nye kulturaftale:

Viborg

"Vi går nu i gang med den tredie aftaleperiode i kulturregionen. Vi kender efterhånden hinanden rigtig godt, hinandens styrke/ svagheder og særlige spidskompetencer. Det betyder, at vi i den kommende periode ikke blot samarbejder parallelt om de nye projekter, men at vi rent faktisk løfter projekterne op på et nyt og højere niveau, fordi man som fast samarbejdspartner, har erfaringer og en fælles historie, der gør at indsatsen kan skærpes og tydeliggøres.

Måske kan samarbejdet på sigt udvikles til, at de kulturelle nicher og særopgaver i højere grad "fordeles" mellem de fire kommuner, så en ny grad af synergi og opgavefordeling kan opnås", udtaler kulturudvalgsformand Per Møller Jensen fra Viborg kommune.

Randers

”Den nye kulturaftale mellem de fire stærke kulturkommuner i Kulturregion Østjysk Vækstbånd har fokus på at skabe kulturoplevelser for hele befolkningen. Vi vil have levende byer, hvor kulturarv og moderne bylivskultur skaber ny forståelse og udvikling. Vi er optaget af, at der indgår professionelle kunstnere i projekterne, også gerne internationale kunstnere. Personligt ser jeg frem til at opleve den helt nyudviklede formidling af kulturarven i det østjyske landskab. Jeg har endelig et håb om, at samarbejdet i mellem kulturinstitutionerne i regionen vil medføre faglig og kunstnerisk udvikling til gavn og glæde for såvel kulturinstitutionerne som for borgerne”,

udtaler kulturudvalgsformand Ellen Petersen fra Randers Kommune.

Silkeborg

”Det gennemgående tema for Østjysk Vækstbånds kulturaftale er ”liv”, og aftalen indebærer, at der skabes nyt liv, nye muligheder og nye oplevelser for borgerne i de 4 kommuner. Liv i byrummene, som i højere grad skal danne ramme for kulturel virksomhed, liv i ungekulturen, som bliver en synlig del af bylivet, og en levende formidling af kulturarven, således at borgerne kan opleve denne på nye måder. Kort sagt skal aftalen skabe mere kulturel puls i byerne.

Jeg ser frem til, at opleve det kulturelle liv blomstre på nye måder i såvel Horsens, Viborg, Randers og Silkeborg, og til at se hvordan det samarbejde, kulturaftalen lægger op til folder sig ud”,

udtaler kulturudvalgsformand Steen Vindum fra Silkeborg Kommune.

Horsens
”Kulturaftalen mellem de fire kommuner har betydet, at vi har kunnet skabe aktivitetsmuligheder på det kulturelle område, som ikke ville have været muligt at realisere i den enkelte kommune. Jeg mener at kultursamarbejdet med tiden både vil kunne bidrage til en stærkere profilering af Østjylland og en øget effektivisering på kulturområdet”, udtaler kulturudvalgsformand Lone Ørsted fra Horsens Kommune

Mest Læste

Annonce