Principiel ekspropriationssag afgjort i retten

31/8/12 7:45

Randers Kommune

Randers Kommune har netop tabt en principiel sag vedrørende ekspropriation. Sagen var anlagt af Randers Kommune. Afgørelsen kan få væsentlig betydning for, hvor dyrt det bliver at by- og erhvervsudvikle landet over, mener Randers Kommune

Sagen drejer sig om seks landbrugsejendomme ved Sdr. Borup syd for Randers, som tilbage i 2008 blev eksproprieret, da Randers kommune ønskede at udlægge et større jordareal på 55 hektar til erhverv.Værdien af de seks ejendomme som landbrugsejendomme (bygninger plus jord) var ifølge kendelserne fra taksationskommisionerne på 20,2 mio. kroner.

Retten har afgjort, at prisen skal være omkring 40 mio. kr. Erstatningen er skattefri. Med en byretsdom på erhvervsjordens værdi, kan den nye pris sætte et nyt niveau for erhvervsjord landet over.

Randers Kommune var i sagen villig til at betalet 26 mio. kr. Når beløbet bliver så meget større end værdien som landbrugsejendomme, skyldes det, at Randers Kommune inden ekspropriationen ophøjede landbrugsjorden til erhvervsjord, der typisk koster væsentligt mere pr. kvadratmeter end landbrugsjord. Forskellen er ca. fra 22-28kr/m2 og op til 50 kr./m2

Sagen gik videre til Taksationskommission i 2009 og til Overtaksationskommission i 2010. Begge kommissioner afgjorde, at lodsejerne skulle have 80 kr. /m2. I alt omkring 40 mio. kr.

”Det var dengang lidt rystende for os. Vi havde jo nøje undersøgt, hvad erhvervsjord blev handlet til på tidspunktet for ekspropriationen. Så det var et enormt spring i pris og dermed i hvor mange skattekroner, vi skulle udbetale. Efter råd fra vores advokat, valgte vi at gå i retten,” siger Lene Andersen, direktør for Miljø og Teknik, Randers Kommune.

Lene Andersen har stor sympati for, at lodsejerne har ventet længe på en afgørelse, og Randers Kommune har da også forsøgt at fremskynde behandlingen.

Randers Kommune udbetalte erstatningen, men krævede, at differencen mellem kommunens påstand og taksationskommissionens påstand blev deponeret i lodsejernes banker.

Det principielle i dommen handler om:

1) Dommen vil få afsmittende virkning i forhold til en væsentlig stigning i markedsprisen på jord i forbindelse med by- og erhvervsudvikling.

2) Må en kommune deponere forskellen på det kommunen ville give i ekspropriation, og det taksationskommissionen afgjorde?

Randers Kommune har ikke fået medhold i dommen, som dog ikke tager direkte stilling til om kommunen måtte deponere differencen.

”Retten har talt, og det var netop vores ønske at få rettens afgørelse. Jeg er forundret over resultatet, da vores advokat har rådet os til at føre sagen. Det er vores pligt at trykprøve det, når skatteydernes penge skal gå til væsentligt højere erstatninger end hidtil. Ekspropriationer bruger vi jo kun, når vi har brug for udvikling, og vi skal sikre os, at vores erstatninger ligger på dette rette niveau, for at sikre udvikling og for at sikre skatteydernes penge,” siger Lene Andersen.

Randers Kommune får nu sin advokat til at vurdere dommen, og byrådet tager på sit møde mandag 3. september stilling om afgørelsen skal helt eller delvist ankes.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce