”Det er meningen, at projektområdets fysiske rammer skal videreudvikles, så der tiltrækkes brugere fra hele regionen - samtidig med at projektområdet bevarer sin funktion som et grønt mellemrum mellem boligområde og industriområde,” forklarer landskabsarkitekt ved Randers Kommune, Martin Frøst. Foto: Randers Kommune.

Privat kommunalt samarbejde om natur i Randers

Bæredygtighed

06/05/2015 10:22

Mikkel Sarka

To lokale virksomheder og Randers Kommune samler nu et stort grønt område i Randers SV. Vorup Tømmerhandel & Byggecenter A/S, Team Bertelsen og Randers Kommune, Miljø og Teknik har indgået en partnerskabsaftale, som samler arealer på i alt 26,5 hektar i bydelen Vorup til rekreative formål.

Projekt Vorup Grusgrav Friluftsområde, som partnerskabsaftalen omfatter, ligger som en grøn kile syd for villakvarteret på Svendborgvej fra Bøsbrovej til Tebbestrupvej. Med den nye partnerskabsaftale får bydelen nu et sammenhængende grønt område, der strækker sig fra engene syd for Gudenåen via skovområdet Månedalen og Vorup Grusgrav til Bøsbrovej.

Brugerne skal med

”Det er parternes ønske, at der bliver dannet en brugergruppe af repræsentanter fra lokale brugergrupper, som skal arbejde med idéer til udvikling af området. Der er allerede planer om at etablere en bål- og opholdsplads og at udvide mountainbikesporene,” fortæller landskabsarkitekt ved Randers Kommune Martin Tranholm Frøst, som gennem det sidste par år har sparret med de to lodsejere Vorup Tømmerhandel- og Byggemarked og Team Bertelsen om at få stykket aftalen sammen.

”Der vil blive lavet en hjemmeside, som sammen med skiltning vil synliggøre området. Desuden planlægger vi en brugerundersøgelse i lokalområdet,” fortsætter Martin Frøst.

Et udviklingsprojekt

Martin Frøst ser for sig et udviklingsprojekt, der skal udbrede friluftsliv og bidrage til et bredere kendskab til friluftsaktiviteter via øget brug og muligheder i området:

”Projektets mål er at øge mulighederne for friluftsliv i bynær natur og samtidig give oplevelsen af natur og landskab. Folkesundheden og biodiversiteten skal styrkes gennem udvikling af faciliteter og anlæg. Og området skal udover friluftsaktiviteterne også gerne komme til danne ramme om sociale aktiviteter og fungere som et uformelt udflugtsmål og mødested.”

Indhold skal tiltrække

Det er partnerskabets håb, at aktiviteterne i projektområdet øges med hensyn til arrangementer, formidling og rekreation.

”Det er meningen, at projektområdets fysiske rammer skal videreudvikles, så der tiltrækkes brugere fra hele regionen - samtidig med at projektområdet bevarer sin funktion som et grønt mellemrum mellem boligområde og industriområde,” forklarer Martin Frøst.

Partnerskabsmodellen vil arbejde med lokal inddragelse til kvalificering af tiltag og indhold, som skal udvikles i samspil mellem de forskellige brugergrupper og foreninger i området.

”Ved at vi samler forvaltning og planlægning for området, får partnerne mulighed for at udvikle og styrke tilbuddene som helhed. Udviklingsarbejdet omfatter udarbejdelsen af en masterplan for projektområdet.

Naturtur i grusgraven

Onsdag den 13. maj fra klokken 15-16 har interesserede mulighed for at se området og få mere af vide om planerne. Her indbyder Randers Kommunes projektleder Martin Tranholm Frøst til en guidet tur, hvor han vil fortælle om fremtidsplanerne for området og projektet med at udvikle mulighederne for friluftsliv i grusgraven og Månedalen.

Mest Læste

Annonce