Foto: Randers Kommune

Randers: CO2-udledningen halveret

Bæredygtighed

07/02/2014 10:29

Freja Eriksen

Der er i Folketinget netop indgået aftale om en ny klimalov, hvor det er målet at udledningen af drivhusgasser skal reduceres med 40 procent i 2020 - i forhold til 1990. I Randers Kommune er man allerede nået langt og har halveret CO2-udledningen. Og det var ikke så svært.

I 2007 tiltrådte Randers Kommune Ålesund-erklæringen og siden er det gået stærkt med at nedbringe CO2-udledningen. Kort efter tiltrædelsen kunne Randers Kommune præsentere en klimaplan med en målsætning om at nedbringe udslippet med 75 procent frem mod år 2030. Siden 2007 er CO2 udledningen pr. borger halveret og det har faktisk ikke været så svært.

Der er blandt andet opsat solcelleanlæg på de kommunale bygninger, og gadelysene er skiftet til LED-lamper. Der er i det hele taget stort fokus på at opnå besparelser på den kommunale energiregning ved at optimere de tekniske installationer. Sidst men ikke mindst har energiselskabet, Verdo, omlagt produktionen på byens kraftvarmeværk. Randers har dermed Danmarks første større kraftvarmeværk, der udelukkende fyrer med biomasse. Samlet set betyder det, at Randers Kommune i dag har en CO2-udledning på 3,5 tons per indbygger. Samt 1,5 tons udledning fra landbruget. Det er en halvering siden 2007. Resultatet indbringer Randers på en førsteplads blandt landets kommuner med den laveste CO2-udledning pr indbygger.

”Vi har været forudseende og er gået i gang med arbejdet i god tid. Der er dog tiltag, vi som kommune ikke selv kan løfte, blandt andet inden for transportsektoren. I den sammenhæng er det fornuftigt, at regeringen laver en bred aftale om en klimalov,” siger formanden for miljø- og teknikudvalget, Frank Nørgaard.

100 procent biomasse

I 2009 ombyggede energiselskabet Verdo det kulfyrede kraftvarmeværk på Randers Havn til at kunne fyre med biomasse. I dag producerer selskabet udelukkende klima-venlig el og varme. Alene omlægningen fra kul til biomasse på kraftvarmeværket har resulteret i en CO2-reduktion på 25 %.”Efter nogle års arbejde med indfasning af biomasse producerer vi i dag el og varme med så godt som 100 procent biomasse. Vi bruger kun kul ganske få timer, som nødvendig backup for biomassen ,” fortæller divisionsdirektør hos Verdo Produktion, Henrik Bøgh Nielsen. Kraftvarmeværket i Randers er dermed et af de få, større kulfyrede værk i Danmark, der er blevet ombygget til at producere grøn-energi. Verdo har en grøn profil og tilbyder grønne løsninger inden for flere energiområder.

Målet skal nås

For at nå målet i den kommunale klimaplan fortsætter Randers arbejdet med at nedbringe CO2-udledningen. Kommunes mål er nået, når den samlede udledningen af CO2 er reduceret til to tons per indbygger.

”Internationale beregninger viser, at man globalt kan holde sig under en to graderes temperaturstigning, hvis man følger denne grænse for CO2-udledningen,” forklarer klimakoordinator Lars Bo Jensen fra Randers Kommune.

 

Mest Læste

Annonce