”Vi har været med i et pilotprojekt i forbindelse med udviklingen af dette klagesystem, og har undervejs haft mulighed for at præge systemet. Det er både nytænkende og meget hensigtsmæssigt at samle administrationen af denne type sager i ét samlet system", siger Borgmester Claus Omann Jensen.

Randers først i landet med digitalt klagesystem

Ledelse

29/06/2015 09:42

Mikkel Sarka

Randers Kommune har netop taget et nyt digitalt system i brug som er udviklet specifikt til håndteringen af klager til husleje- og beboerklagenævn. Kommunen har selv deltaget i udviklingen af systemet sammen med EG Kommuneinformation A/S.

Hvis man som lejer eller udlejer ønsker at indgive en klage til beboer- eller huslejenævnene i Randers Kommune, så bliver det fremover både lettere og mere overskueligt.

Et nyt digitalt system betyder nemlig, at klagen kan oprettes via en webbaseret løsning og følges hele vejen igennem sagsforløbet af alle involverede parter.

Alle har samme oplysninger

Systemet hedder EG On Klagenævn og sørger for, at alle nødvendige oplysninger bliver lagt ind i systemet, når klagen oprettes. På den måde skal der ikke længere bruges tid på at behandle sager med mangelfulde informationer.

Det nyudviklede system er webbaseret, hvilket betyder, at alle sagens parter kan få adgang til alle oplysninger i sagen hvor som helst og når som helst, blot de er online.

”Det er unikt, at der er udviklet et system specifikt til at håndtere sager inden for netop dette område” forklarer Lilian Klemmensen, der er sektionsleder i sekretariatet for husleje- og beboerklagenævnene i Randers Kommune.

”I denne type sager er der mange partshøringer og megen korrespondance frem og tilbage, og systemet kan håndtere alle aspekter af sagsbehandlingen,” fastslår hun og forsikrer, at der også er tænkt på brugervenligheden i systemet.

Udviklet i et pilotprojekt

Borgmester Claus Omann Jensen glæder sig over, at Randers Kommune som de første i landet kan tage systemet i brug:

”Vi har været med i et pilotprojekt i forbindelse med udviklingen af dette klagesystem, og har undervejs haft mulighed for at præge systemet. Det er både nytænkende og meget hensigtsmæssigt at samle administrationen af denne type sager i ét samlet system. Derfor glæder det mig, at vi nu som de første i Danmark kan tilbyde lejere og udlejere et bedre og mere overskueligt system til håndtering af klagesager,” siger Claus Omann Jensen.

Hørings- og dagsordensmodul

Indbygget i systemet er et høringsmodul, der skal effektivisere høringsprocessen ved at skabe et samlet overblik over alle partsindlæg og samtidig styre tidsfristerne. Endelig har systemet et dagsordensmodul, der sikrer, at nævnsmedlemmer har nem adgang til alle oplysninger i sagerne.

Systemet er udviklet af EG Kommuneinformation A/S i samarbejde med Randers Kommune. Systemet er således udviklet, designet og testet specifikt i forhold til Randers Kommunes behov. Systemet – som ikke er obligatorisk - er sat i drift i Randers Kommune i løbet af uge 25.

Lejere eller udlejere, som ønsker at bruge systemet, kan finde det via disse links:

Beboerklagenævn: https://politikogdemokrati.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=4519

Huslejenævn: https://politikogdemokrati.randers.dk/FrontEnd.aspx?id=4531

Mest Læste

Annonce