Randers vil nytænke psykiatriområdet

06/03/2012 09:59

Randers Kommune

Socialudvalget i Randers Kommune ønsker at lægge en helt ny plan for udviklingen på psykiatriområdet. Planen skal sikre højere kvalitet og faglighed i tilbuddene, så borgerne i højere grad får den hjælp og støtte, de har behov for.

”Vi ønsker at lave en samlet udviklingsplan, så hele psykiatriområdet får et fagligt og kvalitetsmæssigt løft. Samtidig skal planen sikre, at området bliver bedre gearet til at følge med udviklingen og dermed også til at løse fremtidens udfordringer,” siger Susanne Koch, formand for socialudvalget.

På det psykiatriske område i Randers er der blandt det faglige personale et stort ønske om at inddrage de nyeste erfaringer om blandt andet rehabilitering i arbejdet. Men med de nuværende rammer for arbejdet har det vist sig at være vanskeligt at gøre optimalt.

Samtidig er der i den seneste tid kommet flere nye brugere med andre behov og forventninger end hidtil.

- Der sker rigtig meget på psykiatriområdet i de her år, og derfor er det nødvendigt at tænke i nye baner. Med udviklingsplanen vil vi sikre, at borgere med psykiske lidelser også i fremtiden får den bedst mulige hjælp og støtte inden for de økonomiske rammer, siger Susanne Koch.

Større helhed og sammenhæng i indsatsen

Arbejdet med den nye psykiatriplan bliver skudt i gang med et kick-off møde den 20. marts og varer frem til udgangen af 2012.

I processen vil fagpersoner, personale, brugere, interesseorganisationer og samarbejdspartnere blive inddraget. Der vil blive afholdt fem stormøder med deltagelse af alle interessenter

”Det vil blive en dialogbaseret proces om udviklingsmulighederne inden for botilbud, bostøtte og aktivitetstilbud og om, hvordan man kan øge samarbejdet på tværs af tilbuddene, så den enkelte borger oplever en større helhed og sammenhæng i indsatsen. Ud fra de input, kommer vi med et forslag til, hvilken vej vi skal gå på psykiatriområdet,” siger Torben Rugholm, socialchef i Randers Kommune.

Læs psykiatriplan

Mest Læste

Annonce