Succes med mere bevægelse og motion

25/09/2012 14:20

Randers Kommune

Motion er ikke længere kun forbeholdt de ugentlige idrætstimer. På Tirsdalens Skole i Randers har eleverne fra 0. til 3. klasse mindst en daglig time undervisning med fokus på bevægelse. Det øger indlæringen og giver gladere børn.

Daniel Søndergård Jensen er elev på Tirsdalens Skole i Randers. Sammen med klassekammeraterne løber han rundt om nogle kegler i skolegåden. Det kunne godt ligne et frikvarter eller måske en idrætstime. Men i virkeligheden har Daniel og kammeraterne matematik. På keglerne står nemlig nogle tal, som skal bruges til at løse en række matematiske opgaver.

”Det er sjovere end den almindelige undervisning, fordi vi får lov til at bevæge os fremfor at sidde stille,” fortæller Daniel Søndergård Jensen.

Erfaringerne fra Tirsdalens Skole, der har anvendt denne form for undervisning siden 2008 viser, at eleverne ikke alene synes det er sjovt. De lærer også mere af det.

”Vi har kun positive erfaringer med aktiv læring. Det er en bedre måde at undervise på. Eleverne har det sjovt samtidig med at de lære, og er dermed langt mere engageret i undervisningen,” fortæller Marianne Strüssmann, der er lærer på skolen.

Gladere børn

Hun oplyser, at en spørgeskemaundersøgelse blandt forældrene viser, at de har en positiv holdning til den aktive undervisning. ”De får simpelthen gladere børn med hjem,” forklarer Marianne Strüssmann.

Undersøgelser har vist at aktive børn har lettere ved at lære. Denne antagelse er blandt andet baseret på Bunkeflo-modellen. Det er et forskningsprojekt fra Sverige, der undersøger sammenhængen mellem fysisk aktivitet og indlæring. Forskningsresultaterne viser blandt andet, at fysisk aktive børn klarer sig bedre rent fagligt. På Tirsdalens Skole kan de dog endnu ikke måle resultatet helt konkret.

”Men lærerstaben mærker, at børnenes koncentration og engagement i undervisningen er væsentlig forbedret, og bevægelse i undervisningen vil fortsat være et fokus på skolen,” forklarer viceskoleleder Louise Timm.

Derfor har skolen også hævet antallet af egentlige idrætstimer fra fem til seks timer ugentligt fra 0. til 3. klasse.

Aktiv konkurrence

I ugerne 39, 40 og 41 er Tirsdalens Skole med i bevægelseskampagnen Aktivt Rundt i Danmark. Omkring 3000 elever fra hele Randers Kommune deltager i den landsdækkende konkurrence. Der dystes om, hvilke klasser der bevæger sig mest. Randers Kommune prioriteter kampagnen for at få flere børn til at bevæge sig. Kommunen udlodder derfor præmier til de lokale vindere. Derudover er der landsdækkende præmier i konkurrencen, som er udskrevet af UC Syddanmark og Arla. Læs mere om konkurrencen på www.aktivrundti.dk

Video: Se en video med bevægelse i undervisningen på Tirsdalens Skole:

Mest Læste

Annonce