Succesprojekt på regionshospitalet starter op igen

Ledelse

11/06/2013 14:14

Randers Kommune

I samarbejde med Randers Kommune sætter Regionshospitalet Randers gang i et jobrotationsprojekt, hvor faste medarbejdere bliver uddannet til hospitalsserviceassistenter, mens ledige bliver ansat som vikarer.

To lignende projekter har tidligere kørt med succes og har blandt andet betydet, at et stort antal ledige er løftet ud af dagpengesystemet.

To gange tidligere har Regionshospitalet Randers efteruddannet medarbejdere til hospitalsserviceassistenter ved hjælp af jobrotation, og nu gentager hospitalet i samarbejde med Randers Kommune succesen.

Gennem jobrotation vil faste medarbejdere således blive uddannet til hospitalsserviceassistenter, mens ledige arbejder som vikarer i den 1-årige uddannelsesperiode. Og erfaringerne fra de tidligere projekter viser, at det på den måde lykkes at løfte kompetencerne blandt de faste medarbejdere samtidig med, at et stort antal ledige bliver løftet ud af dagpengesystemet.

En fast rekrutteringskanal

”Vi har haft stor gavn af de to tidligere projekter blandt andet, fordi vi har kunnet bruge forløbene som rekrutteringskanal. Vi har omkring 140 hospitalsserviceassistenter ansat i Randers, og da vikarene er ansat hos os et helt år, får vi et godt kendskab til dem og mulighed for at rekruttere fra egne rækker, når vi skal ansætte nye medarbejdere,” siger Karsten Kolind, der er uddannelsesansvarlig på Regionshospitalet Randers.

Karsten Kolind anslår, at omkring 70-80 procent af de 36 vikarer i de tidligere projekter på den måde er blevet ansat enten i Randers eller i Skejby, og han forventer, at en ligeså stor del af vikarene i det nye projekt vil blive ansat.

Vikarer skal ansøge nu

Det nye jobrotationsprojekt går i gang efter sommerferien, men allerede nu leder Regionshospitalet Randers efter vikarer. I alt skal der ansættes 14-15 vikarer, og det kommer til at foregå på helt traditionel vis med ansøgning og ansættelsessamtale.

”Vi går efter nogen, som vi vurderer på sigt vil kunne blive hospitalsserviceassistenter. Her ser vi blandt andet på, om ansøgerne har relevant erhvervserfaring, fx fra hjemmeplejen, rengøringsbranchen eller storkøkkener, fordi de vil kunne få merit, hvis de efter vikarperioden selv bliver elever på hospitalsserviceassistent-uddannelsen” siger Karsten Kolind.

Inden de nye vikarer begynder på regionshospitalet får de 14 dages optræningen på Tradium. Derudover kommer hver enkelt i 14 dages praktik på den afdeling, hvor de skal arbejde sådan, at de er godt klædt på til at afløse de medarbejdere, der skal på uddannelse.

Der er ansættelsessamtaler for de nye vikarer i juli og hele projektet ventes afsluttet i juni 2014.

FAKTA

Jobrotationsprojektet på Regionshospitalet Randers går ud på at efteruddanne medarbejdere til hospitalsserviceassistenter, mens ledige bliver ansat som vikarer. Projektet bliver gennemført i samarbejde med Randers Kommune, FOA, 3F, Tradium og Skive Tekniske Skole

Hospitalsserviceassistent

En hospitalsserviceassistent løser en række praktiske opgaver som rengøring, madhåndtering, organisering af depotvarer, sengeredning og patienttransport. Vikarene kommer til at løse samme slags opgaver – dog med undtagelse af patienttransport.

Bliv vikar

Der er informationsmøde for ledige på Regionshospitalet Randers, indgang 23, mødelokale M4, den 20. juni klokken 09.00. Her kan man høre mere om løn, personaleforhold og fremtidsudsigter. Det er en betingelse for at blive vikar, at man har været ledig i mindst tre måneder.

Mest Læste

Annonce