Sygeplejerske på værested redder liv

19/03/2012 13:57

Randers Kommune

Socialt udsatte er blevet mere opmærksomme på deres egen sundhed efter, at der er åbnet en sundhedsklinik på Perron 4 i Randers. Resultatet er færre dødsfald og færre alvorlige sygdomme blandt værestedets brugere.


I stedet for at gå til lægen, dulmer de deres smerter med alkohol og piller. Sådan gør mange socialt udsatte, fordi de på grund af psykiske- og/eller misbrugsproblemer har svært ved at passe ind i sundhedssystemet.

På værestedet Perron 4 i Randers har man derfor åbnet en sundhedsklinik med en fasttilknyttet sygeplejerske, og det har på bare tre år resulteret i en markant forbedring af brugernes sundhed. Randers Kommune har således kunnet konstatere færre dødsfald og alvorlige sygdomme blandt værestedets brugere.

Ordning gjort permanent

Sundhedsklinikken har kørt som forsøg og har fungeret på den måde, at sygeplejersken dels har været i klinikken og dels har besøgt de udsatte i deres hjem. Erfaringerne har været så gode, at socialudvalget og sundhed og ældre udvalget har besluttet at gøre ordningen permanent.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at mange socialt udsatte har store sundhedsproblemer, og vi har haft svært ved at nå den her målgruppe med de traditionelle sundhedstilbud i kommunen. Vi kan se, at ordningen gør en forskel, og det er naturligvis godt for den enkelte. Men det betaler sig også for samfundet på den lange bane, fordi vi på den her måde også har styrket den forebyggende indsats” siger Susanne Koch, der er formand for socialudvalget i Randers Kommune.

Klinikken bygger bro til sundhedsvæsenet

Ifølge sundhedsklinikkens sygeplejerske Charlotte Harbo skyldes succesen i høj grad, at klinikken er med til at skabe en tryg indgang for de udsatte til sundhedssystemet.

”De svageste borgere kan have svært ved at sætte ord på deres smerter og er utrygge ved at gå til lægen. Men fordi jeg er her hver dag, får de tillid til mig, og jeg kan derfor være med til at bygge bro til sundhedsvæsenet. Fx er jeg gået med nogle til lægen og har hjulpet med at holde styr på aftaler med sygehuset, så de får den nødvendige behandling, siger Charlotte Harbo og understreger, at hun i sit arbejde har mødt stor samarbejdsvilje og imødekommenhed blandt lægerne i byen.

Nogle brugere af Perron 4 har tidligere gået rundt med lidelser som skrumpelever, hjerteproblemer og hepatitis uden, at de var klar over det. De har nu fået diagnoser, og i det hele taget har sygeplejerskens tilstedeværelse skabt en øget opmærksomhed blandt de udsatte på at få gjort noget ved deres sundhed.

”I og med at jeg kommer her hver dag, er det let for brugerne lige at kigge forbi. Samtidig kan jeg følge deres sundhed, og hvis jeg ser noget, kan vi tage en snak. På den måde er det lettere at undgå, at en helt banal sygdom udvikler sig til noget meget mere alvorligt og behandlingskrævende,” siger Charlotte Harbo.

-- FAKTA --

Sundhedsklinikken på Perron 4 er bemandet af én sygeplejerske og har åbent hver dag. Brugerne kan altid kigge forbi, få en støttende samtale og få tjekket deres helbred. Derudover kan brugerne fx få hjælp til at administrere deres medicin og til bedre at forstå, hvad de har fået at vide af lægen.

Ud over arbejdet i sundhedsklinikken, besøger den faste sygeplejerske jævnligt udsatte borgere i hjemmet – typisk for at hjælpe med at administrere medicin.

Inspiration til andre kommune

Randers Kommune har netop fremlagt erfaringerne med sundhedsklinikken på en konference arrangeret af Sundhedsstyrelsen om socialt udsattes sundhed. Formålet var at inspirere andre kommuner til at etablere lignende tiltag.

Kontaktinformation:

Anja Holt Christensen, udviklingskonsulent i Randers Kommune

Tlf. 8915 7321 / 2478 0042

Charlotte Harbo, sygeplejerske, Perron 4 i Randers

Tlf. 3036 0864

Susanne Koch, formand for socialudvalget i Randers Kommune

Tlf. 5156 2283

Mest Læste

Annonce