Virksomheder i Randers bruger jobcenteret i stor stil

Velfærd

18/02/2014 16:14

Freja Eriksen

Jobcenter Randers har et samarbejde med næsten halvdelen af alle virksomheder i lokalområdet, og er det jobcenter i landet med den tredjehøjeste samarbejdsgrad med erhvervslivet. Samarbejdet er blandt andet et udtryk for, at mange virksomheder tager et socialt ansvar i lokalområdet.

”Jobcenter Randers prioriteter kontakten til de lokale virksomheder højt, og jeg glæder mig naturligvis over, at vi ligger blandt de tre bedste kommuner i landet. Det gør jeg, fordi det tætte samarbejde med det lokale erhvervsliv betyder noget. Det er med til at skabe et rummeligt og fleksibelt arbejdsmarked, hvor mange lokale virksomheder tager et stort og vigtigt socialt ansvar,” siger Christian Boldsen, der er formand for Beskæftigelsesudvalget i Randers Kommune.

Næsten halvdelen af alle virksomhederne i lokalområdet har et samarbejde med Jobcenter Randers. Fx om at ansætte ledige i løntilskud eller praktik, og virksomhederne er på den måde med til at hjælpe ledige i arbejde. Det kan også være samarbejde om at efteruddanne eksisterende eller nye medarbejdere, om at ansætte eller fastholde en medarbejder, der har et handicap, eller måske samarbejde om at finde kvalificerede ansøgere til en ledig stilling.

Samarbejdet er blevet bedre

I løbet af 2013 har Jobcenter Randers arbejdet på at servicere erhvervslivet bedre. Blandt andet ved at oprette Virksomhedskontoret, som betyder, at virksomhederne nu har én indgang til jobcenteret – og her får tilbudt en fast kontaktperson. Det har man kunnet mærke hos emballageleverandøren Toppac A/S, der i en årrække har samarbejdet med jobcenteret.

”Jeg synes, samarbejdet er blevet rarere, fordi vi nu har én fast kontaktperson. Det er næsten som at have min egen HR-medarbejder på jobcenteret, fordi kontaktpersonen kender vores virksomhed og de medarbejderprofiler, vi går efter,” siger direktør Søren Mark Andersen.

Hos Toppac A/S har man jævnligt ansat ledige i virksomhedspraktik og løntilskud – og flere af dem er blevet fastansatte. Derudover bruger virksomheden ofte jobcenteret, når de søger nye medarbejdere.

”Vi kan godt få 75 ansøgninger, hvis vi slår en stilling op på normal vis, og det er vi ikke interesserede i. I stedet kontakter vi jobcenteret og annoncerer den vej i en kortere periode. Det betyder, vi får fat i de medarbejdere, der virkelig er motiverede for stillingen,” siger Søren Mark Andersen.

Mål om samarbejde med endnu flere virksomheder

I øjeblikket har Jobcenter Randers en samarbejde med 46,6. procent af virksomhederne i lokalområdet, og det placerer jobcenteret på en tredjeplads blandt landets 98 kommune. Målet er at nå op på 55,2 procent inden udgangen af 2014.

”Det er et ambitiøst men realistisk mål, som jeg er overbevist om, vi når. Der er et godt set-up på jobcenteret til at servicere virksomhederne,” siger Christian Boldsen.

FAKTA

Jobcenterets samarbejdsgrad med virksomheder

Samarbejdsgraden er fastlagt som den andel virksomheder, som jobcenteret samarbejder med af alle virksomheder i kommunen. Jobcenter Randers er her det tredjebedste jobcenter med en samarbejdsgrad på 46,6 procent, kun overgået af Morsø (48,2 procent) og Sønderborg (47,8 procent). Tallene er opgjort af Arbejdsmarkedsstyrelsen og kan findes på www.jobindsats.dk

Virksomhedskontoret er Jobcenter Randers serviceberedskab til alle lokale virksomheder - uanset størrelse og branche. Læs mere om Virksomhedskontoret.

 

Mest Læste

Annonce