Har du talt med dit byråd for nylig?

01/02/2013 13:06

Rebild Kommune

Vil du vide mere om kommunens budget? Er der en sag du gerne vil drøfte? Har du en god ide? Eller er der noget helt fjerde, du gerne vil tale med en lokalpolitiker om, så findes der rigtig mange gode muligheder for at få en dialog med politikerne i Rebild kommune.

Åbenhed er en mærkesag
”Åbenhed med borgerinddragelse og borgerdeltagelse er væsentlige elementer i bestræbelserne på at udvikle nærdemokratiet.” hedder det i byrådets vision for Rebild Kommune. Det direkte møde og dialog mellem borger og politiker er vigtige redskaber for politikerne i Rebild Kommune, når der arbejdes med nye eller særlige initiativer. Det lever byrådet op til, ved at give dig mange gode muligheder for at komme i kontakt med dit byråd og få en god dialog.


Direkte kontakt og dialog

De mest direkte muligheder for at komme i kontakt med byrådet er at deltage i spørgetiden inden byrådsmøderne eller tage direkte kontakt til den enkelte politiker. Du kan finde kontaktoplysningerne på kommunens hjemmeside. Du kan også søge indflydelse gennem de råd der er nedsat i kommunen – og der er mange af dem. Der er de lovpligtige råd, som f. eks. Ældreråd og Handikapråd. Og så er der alle de råd som kommunen opretter på eget initiativ, netop fordi dialog og kontakt er så vigtige redskaber for politikerne: Ungdomsråd, Det grønne råd, Frivilligråd, Kulturråd, Fritidsråd, Landsbyråd, Erhvervsudviklingsråd, Forskønnelse af det offentlige rum, Venskabsby, osv.


Mange muligheder

Der er i det hele taget mange muligheder for at få byrådet i tale. Foreninger, organisationer og andre grupper har mulighed for at arrangere dialogmøder med byrådets medlemmer med emner efter eget valg, jævnlige møder med råd, nævn og organisationer, og meget mere.

Der kan arrangeres møder i byzonebyer, dialogmøder med udvalg, hørings- og dialogmøder i lokalsamfund – både om lokale forhold og om generelle forhold, møder med udvalgsformænd og I kan møde politikerne ved den årlige udflugt med Landsbyrådet


Book en politiker

En helt ny måde at komme i snak med politikerne i Rebild Byråd er at man nu kan booke en politiker. Hvis en klasse på en af kommunens folke-, fri- eller efterskoler, ungdomsuddannelser og andre uddannelsesinstitutioner har lyst til at blive klogere på lokalpolitik, kan de benytte sig af tilbuddet om at booke en politiker– det kan selvfølgelig også være et arrangement for hele skolen. Det er dem der booker der bestemmer emnet. Det kan være et helt specifikt emne man vil høre mere om, eller det kan være man gerne vil være klogere på lokalpolitik generelt.


Borgmesterens dør er åben

Sidst men ikke mindst må det endnu engang pointeres at åbenhed er meget vigtig for borgmester Anny Winther, hvis dør altid står åben for henvendelser med stort og småt.

Du kan læse om alle mulighederne på www.rebild.dk under Dialog og høringer

Mest Læste

Annonce