Plusser til Rebild efter evaluering

Velfærd

05/02/2015 10:32

Nick Allentoft

Evaluering af Rebild Kommunes indsats på det specialiserede socialområde skaber optimisme.

Revisionsfirmaet Deloitte har netop foretaget en midtvejs-evaluering af Rebild Kommunes handleplan for det specialiserede socialområde. Midtvejs-evalueringsrapporten konkluderer, at kommunen – trods enkelte skønhedspletter – er på rette vej. Borgerservicen er på en række centrale punkter blevet bedre, hvilket skaber optimisme hos de ansvarlige politikere.

I august 2014 blev der på baggrund af en foregående evaluering fra maj måned – efter politisk ønske – lavet en handleplan for udviklingen af hele Center Familie Handicaps myndighedsområde. Det er denne rapport, der nu – i form af en midtvejsevaluering – gør status på handleplanen og dens resultatmål ved årsskiftet.

Bedre sagsbehandling gennem øget systematik

Ifølge Deloitte-rapporten er kvaliteten i sagsbehandlingen overordnet i bedring og kommunen er kommet langt. Blandt andet gennem et bedret ledelsestilsyn, gennem brug af en række anbefalede socialfaglige metoder og nye it-systemer, der systematiserer og dermed giver sagsbehandlingen en større ensartet kvalitet.

Ifølge børne- og ungdomsudvalgsformand, Anders Norup, viser evalueringen, at Rebild Kommune allerede er kommet langt,

- Jeg er glad for at evalueringen konkluderer, at der er sket en positiv udvikling i sagsbehandlingen på alle områder. Evalueringen fortæller mig også, at vi ikke på alle områder er nået i mål med vores handleplan. Endnu. Derfor drejer det sig om at holde fast i den kurs der er lagt, og jeg vil som udvalgsformand forsat have stor opmærksomhed på udviklingen i sagsbehandlingen, for det kan og skal blive endnu bedre.”

Også formand for sundhedsudvalget, Annette Søegaard udtrykker overordnet tilfredshed med rapporten,

- Jeg er imponeret over, at medarbejderne på relativ kort sigt, markant har forbedret kvaliteten i sagsbehandlingen. Jeg hæfter mig blandt andet ved, at vi på voksenområdet har indfriet alle de mål vi skulle nå til årsskiftet 14/15, og at der generelt set er fremgang i sagsbehandlingen. Det er godt, at se Deloittes dokumentation for, at vi er på rette spor og vi politikere ser positivt frem til den endelige slutrapport til sommer.

Forløb

  • I april/maj 2014 blev der lavet en evaluering af Deloitte, som opfølgning på genopretningen af det specialiserede socialområde.
  • I august 2014 blev der på baggrund af evalueringen lavet en handleplan for udviklingen af hele Center Familie og Handicaps myndighedsområde.
  • Nu er der kommet en midtvejsevaluering fra Deloitte, der gør status på handleplanen og dens resultatmål ved årsskiftet.
  • I august 2015 kommer der en slut-evaluering fra Deloitte, der gør status på handleplanens resultater.

Link til dagsorden og diverse bilag:

http://rebild.dk/politik/dagsordener-og-referater/121/4391

Mest Læste

Annonce