Rebild: Afskedigelsessag mod tidl. børn- og ungechef

15/11/2012 13:12

Rebild Kommune

Rebild Kommune indleder nu en afskedigelsessag mod en tidligere chef for kommunens Børne- og Ungdomsforvaltning. Det sker som følge af en KL-undersøgelse, der viser at forvaltningschefen begik alvorlige fejl i den såkaldte ”Rebild-sag” og ikke informerede kommunens politikere om sagen.

På et ekstraordinært møde torsdag morgen besluttede Økonomiudvalget i Rebild Kommune at indlede en afskedigelsessag mod en tidligere chef for kommunens Børne- og Ungdomsforvaltning. Den pågældende havde ansvaret for forvaltningen, da kommunen behandlede den såkaldte ”Rebild-sag”, og er i dag ansat som leder andetsteds i kommunen.

Hård kritik af forvaltningschef
Beslutningen om at indlede en afskedigelsessag kom som følge af en KL-rapport, som Økonomiudvalget modtog mandag. Rapporten retter en hård kritik mod forvaltningschefen, der hverken har sikret at forvaltningen levede op til Servicelovens regler eller sørgede for, at byrådets børnepolitik blev ført ud i praksis. Derfor har Økonomiudvalget ikke længere tillid til den tidligere forvaltningschef.

Politikerne blev ikke inddraget
Rapporten slår desuden fast at hverken Børne- og Ungdomsudvalget eller byrådet er blevet inddraget i den konkrete sag. Den daværende udvalgsformand blev ved en enkelt lejlighed gjort opmærksom på, at kommunen havde foretaget en politianmeldelse, men han blev ikke orienteret om det videre forløb.
Det er KL’s juridiske kontor der har stået for undersøgelsen og kontorchef Karsten Thystrup forklarer at der i den aktuelle sag ikke kan placeres et politisk ansvar:

 – Hvis vi i vores undersøgelser havde konstateret, at en eller flere politikere i Rebild Kommune havde haft en viden uden at handle på det, så ville det have fremgået af rapporten. Det har ikke været tilfældet. Forvaltningen har ikke håndteret sagerne korrekt og har eksempelvis aldrig implementeret den helhedsorienterede børn- og ungepolitik som kommunalbestyrelsen har vedtaget. Dette er naturligvis et af de centrale kritikpunkter over for den ansvarlige chef, siger Karsten Thystrup.

Politikerne ser fremad
Byrådets fremtidige fokus rettes mod den omfattende og konkrete genopretningsplan i forlængelse af de seneste rapporter, hvor der nu bliver indkøbt ekspertise til at lave opfølgende tilsyn. 

KL-rapporten bliver senere i dag lagt ud i sin fulde længde her på hjemmesiden. Da der er tale om en personalesag er alle personfølsomme data dog fjernet.

Mest Læste

Annonce