Skoleelever stoler blindt på Google

Politik

12/09/2014 15:30

Suleman Haider

Google har for længst givet opslagsværker og lærebøger baghjul, når dagens skoleelever skal finde oplysninger. Og eftersom eleverne er vokset op med iPads og computerspil på lige fod med andet legetøj, må de da være rigtig gode til at finde rundt i de mange oplysninger på nettet, ikke?

Svaret er: ”njaaj – ikke helt,” ifølge læse- og læringskonsulenterne Karin Guldbrand og Birgitte Ladekjær, der for tiden er på turne hos alle kommunens skoler med Projekt it-læsekompetencer i fagene.

- Nettet bugner jo af informationer, og mange hjemmesider ligner lødige sider. Men hvis du kradser i overfladen, er det måske firmaer, grupper med et politisk- eller religiøst ståsted eller amatører uden et fagligt højt niveau, der står bag. Det kan eleverne blive bedre til at afkode, siger Birgitte Ladekjær.

- Det handler alt sammen om at kunne søge informationer ved hjælp af de rigtige læse- og søgestrategier, at kunne vurdere det, man har fundet og sætte det ind i den sammenhæng, man har brug for, uddyber Karin Guldbrand.

Et eksempel på en snydeside, som tovholderne bruger i deres oplæg på skolerne, er www.jydskatomkraft.dk, hvor spøgefugle ved første øjekast får det til at virke troværdigt, at der skulle være tre atomkraftværker i Jylland.

Udviklet i tæt samarbejde med skoler

De to tovholdere har søgt og fået midler fra Kulturstyrelsen til at udvikle en it-læsestrategi fra 0. til 10. klasse. En strategi, der nu er fuldt udbygget i samarbejde med skolefolk fra Tim, Videbæk, Rækker Mølle og Stauning Skole; komplet med fire fuldt færdige undervisningsforløb, så lærerne kan få den til at virke i undervisningen.

Baggrunden for projekt it-læsekompetencer i fagene er, at flere undersøgelser, blandt andet en PISA-rapport, viser, at de danske elever ligger helt i top, når det gælder det tekniske i at bruge computere og tablets. Men det halter med at afkode hjemmesider og forholde sig kritisk til de googlede oplysninger.

En efterfølgende undersøgelse blandt ungdomsuddannelserne i Ringkøbing-Skjern Kommune om elevernes it-kompetencer pegede også på et behov. Det samme gjorde interviews med folkeskolelærere i kommunen. Mange steder godt i gangProjektets to tovholdere får positiv respons fra lærerne, når de er rundt på skolerne og fortælle om projektet. Indtil videre har 18 ud af kommunens 25 skoler haft duoen på besøg.

- Man arbejder jo en del med digital dannelse og digitale kompetencer i skolerne i forvejen. Vores materiale er systematiseret og meget praktisk anvendeligt, og det siger lærerne, de kan bruge til noget, fortæller læringskonsulent Karin Guldbrand.

Undervisningsforløbene er målrettet elevernes niveau fra de begynder i indskolingen og til de går ud af overbygningen. Karin Guldbrand og Birgitte Ladekjær vil følge projektets udvikling gennem deres faglige fora, ligesom de får en pejling på niveauet, når sjetteklasserne årligt dyster i netsøgning i konkurrencen Netfinder.

 

Fakta:

Projektet er støttet af Kulturstyrelsens udviklingspulje og kan findes her

Under projekt it-læsekompetencer i fagene er der udviklet fire færdige undervisningsforløb, lærerne uden videre kan tage i brug: et til indskolingen, to til mellemtrinnet og et til overbygningen.

Undervisning i digital dannelse indgår som et lovkrav i den netop indførte folkeskolereform, og i Ringkøbing-Skjern Kommune er digitale læsestrategier også med i den vedtagne politik på skoleområdet.

Find selv tips til netsøgning på netfind.dk, der er en konkurrence- og videnportal for sjetteklasser fra Holstebro, Herning, Lemvig, Skive, Viborg og Ringkøbing-Skjern kommuner.

Kildekritik

Kildekritik er en videnskabelig metode, når man som forsker/forfatter, skal bedømme kilders troværdighed i forhold til den begivenhed, person eller ting, man ønsker at belyse.

Mest Læste

Annonce