Skoler sparer varme i stor stil

02/02/2012 11:13

Ringkøbing-Skjern Kommune

21 skoler i Ringkøbing-Skjern Kommune har sparet 989.000 kWh på varme i 2011 – det svarer til en besparelse på en halv million kroner. - Det er imponerende, og her taler vi om en besparelse, som er opnået udelukkende ved at investere, foretage ændringer i det udstyr, vi allerede har og generelt gøre tingene smartere, siger Flemming Nielsen, fagchef for Dagtilbud og Undervisning.

Resultatet på kommunens skoler er opnået i samarbejde med Danfoss og virksomhedens servicepakke Danfoss EnergyTrim, som er en række serviceydelser, der skal sikre optimal drift og vedligehold af varmeanlæg.

Med pakken er der tale om helt praktiske foranstaltninger som et grundigt tjek og efterfølgende indstilling af anlæggene, en grundig rådgivning og løbende udskiftning at ødelagte eller slidte dele. Og så er indsatsen mellem Danfoss’ teknikere og de tekniske serviceledere ude på skolerne blevet koordineret og optimeret.

- Og det er den måske vigtigste forudsætning for den succes, vi har haft. Vi har en række meget engagerede serviceledere, som har taget ansvar for at følge op på de forslag og ændringer Danfoss har foreslået, siger ingeniør Flemming Møller fra RKSK Ejendomme.

Det er energiafdelingen i RKSK Ejendomme - kommunens nye ejendomsselskab - som overordnet håndterer energioptimeringen af de kommunale bygninger.

Bare på Tim Skole har optimeringen betydet en besparelse på varmeforbruget på 83 MWh. De gode resultater betyder, at EnergyTrim er rullet ud i en række andre kommunale bygninger som plejehjem, administrationsbygninger og børnehaver. Og Flemming Møller kan ikke se, hvorfor det kun skulle være de kommunale bygninger, der kunne have glæde af et gennemsyn.

- Kommunen må gerne fungere som rollemodel for kommunens mange private virksomheder. Med de erfaringer vi har draget, så er jeg ikke i tvivl om, at der også ligger et stort potentiale for energibesparelser i det private, siger han.

Mest Læste

Annonce