Nyt forskningsprojekt skal undersøge nye muligheder for inddragelse af borgerne i velfærdsudviklingen.

Små skridt skaber ny velfærd

Velfærd

30/01/2015 13:05

Nick Allentoft

Kommunen går med i forskningsprojekt om ledelse af velfærd i bevægelse, hvor forskerne og medarbejderne i fællesskab undersøger, hvordan medarbejderne sammen med borgerne kan ændre rutiner og frigive energi til at skabe mere velfærd.

Ægtemanden behøver egentlig ikke køre sin kone til genoptræning på Sundhedscenter Vest, for hun kan blive hentet og bragt af Falck. Men han har tiden til det, og konens terapeut har foreslået, at han følges med hende, for bedre at forstå, hvad genoptræningen består i.

Terapeuten tager hver gang imod dem begge og henter en kop kaffe til manden. Den nyder han, mens hans kone træner, og samtidig får han et godt indblik i, hvad træningen kræver.

Pårørende får ellers ikke serveret kaffe på sundhedscentret, men i dette tilfælde er kaffen blevet anledning til, at parret følges ad og får en fælles forståelse af genoptræningen.

- Det hjælper konen med genoptræningen, at manden er med og ser, hvordan hun træner – og det styrker deres relation. En lille ting - som en kop kommunal kaffe - kan altså skabe nye former for velfærd, siger Ulla Svendsen, der er leder af Sundhedscenter Vest.

 

Næste skridt skabes sammen med borgeren

Historien er et godt eksempel hvordan en medarbejder, som har øje for, at hendes klienter er hele mennesker, gennem enkle ændringer af rutiner kan skabe rammerne for ny velfærd - velfærd i bevægelse.

Og nye former for velfærd vil man gerne have endnu mere af i Ringkøbing-Skjern Kommune. Derfor er kommunen med i et forskningsprojekt fra CBS om ledelse af velfærd i bevægelse.

- Vi undersøger, hvordan medarbejdere sammen med borgerne kan ændre rutiner og frigive energi til at skabe mere velfærd med enkle greb, siger forskningsleder og lektor, Ph.D. på CBS, Christa Amhøj. Det handler om at skabe det endnu ikke mulige næste aktive og livgivende skridt for borgeren.

Sammen med Ph.D. studerende Thorbjørn Kristiansen har hun sidste år samarbejdet med

Sundhedscenter Vest og aktivitetscentrene i Skjern og Tarm og inspireret til at se på hverdagen med nye øjne.

 

Hverdagseksperimenter

- Vi arbejder med, at forskning er et spørgsmål om at skabe ny viden sammen med andre, fortæller Christa Amhøj. Hun og Thorbjørn Kristiansen kommer på besøg igen i 2015, hvor de med små eksperimenter vil inspirere medarbejdere og ledere til nye måder at skabe aktiv velfærd i mødet med borgere og kolleger.

Forskningsprojektet har allerede sat gang i de første eksperimenter. Sundhedscenter Vest og aktivitetscentrene i Skjern og Tarm skal selv holde liv i hverdagseksperimenterne og hele tiden undersøge, hvordan man kan skabe mere og bedre velfærd.

- De første små eksperimenter hos os har handlet om at blive opmærksomme på det, vi allerede gør, som skaber mere velfærd. Gennem de spørgsmål forskerne stiller os, lægger vi mærke til, at vi mange gange har en viden, der måske er mere menneskelig end egentlig faglig. Den kan vi bruge i samspil med borgerne til at skabe helt nye ressourcer og muligheder.

- Det er den måde at arbejde på, vi vil udvikle, så vi mere målrettet skaber mere velfærd sammen med den enkelte borger, fortæller Janne Nielsen, der leder aktivitetscentrene i Skjern og Tarm. Det kan synes som bittesmå ting, men for den borger, der oplever, at medarbejderne ser ressourcer, der måske er gemte, giver det nyt indhold i hverdagen, siger hun. Hun fortæller, at konkrete aktiviteter, viden om borgerens livshistorie, deres tidligere fag og beskæftigelse kan være indgangen til at inddrage ham eller hende i praktiske gøremål på aktivitetscentre eller i andre sammenhænge.

- Man behøver ikke kunne bidrage med så meget, hvis man ikke har kræfter til det. Vi skal møde borgerne, der hvor de er, og imens de er i gang med konkrete aktiviteter. Derfra er vi med til at forstærke det næste mulige skridt, så de får en mere aktiv tilværelse. Det handler om at kunne træde ud af ’hjælperrollen’ og om i fællesskab at skabe de aktiviteter, der giver mening og værdi i livet, siger hun.

 

Mest Læste

Annonce