Demens-formand om kvalt kvinde: Noget er helt galt

Ledelse

03/11/2014 09:26

Nick Allentoft

Hvis en dement spændes fast med stofsele, bør vedkommende overvåges hele natten, mener Alzheimerforeningen.

Der er efter alt at dømme noget helt galt på det plejehjem i Aalborg, hvor en 85-årig dement kvinde fredag morgen blev fundet kvalt i en stofsele, som to plejere aftenen forinden havde spændt hende fast med.

Det mener Nis Peter Nissen, der er direktør i Alzheimerforeningen.

Se alle historier om sagen fra Aalborg

- Jeg sætter spørgsmålstegn ved, om loven er overholdt her. At hun har ligget alene med bælte hele natten uden opsyn lyder helt forkert, siger direktøren til Ritzau.

Forløbet omkring den tragiske hændelse er ikke helt klart. 

Klart er det dog, at kvinden blev lagt i seng på plejehjemmet Lollandshus torsdag aften, og at hun næste morgen klokken fem blev fundet død af nattevagten. 

I flere timer havde der ifølge TV2/Nord ikke været noget opsyn.

Læs alt om Lotte-sagen

- Bæltefiksering er et meget alvorligt indgreb, og det er kun, hvis det er helt uomgængeligt nødvendigt, man bør bruge det. Det er en helt ekstraordinær situation, og så må vedkommende selvfølgelig ikke ligge en hel nat uden, at der er plejepersonale til stede, siger Nis Peter Nissen.

Han mener, at fikserede personer som udgangspunkt bør være overvåget døgnet rundt.

- Selvfølgelig! Vedkommende er syg og har brug for pleje. Hvis det er nødvendigt, må kommunen afsætte personale til at sidde og holde øje. Det er jo et menneske, siger han og påpeger, at bemandingen på plejecentre for demente ofte er "ekstremt lav" om natten.

- Vi er meget kritiske over for den ekstremt lave bemanding, der rigtig ofte er om natten. Nogle steder hører man, at der er to personer til måske 50-60 eller op til 80 demenspatienter.

- Nu må politikerne snart begynde at se et mønster. Vi bliver jo ved med at se de her såkaldte enkeltstående sager. Problemet er bare, at de på ingen måde er enkeltstående længere, siger han.

Ifølge Alzheimer-direktøren skal kommunalbestyrelsen godkende det, hvis et plejecenter ønsker at fiksere en person med stofsele.

 

Demens: Magt må kun benyttes i få tilfælde Seler og anden brug af magt over for demente må ikke erstatte omsorg og pleje. Kommunen skal informeres.

* Anvendelse af magt over for demente på plejehjem er lovligt i få tilfælde. Det må kun ske, hvis den demente ikke længere har "handleevne og indsigt i at give samtykke", hedder det i loven.

* Beslutter et plejehjem at anvende magt, skal det ske så skånsomt og kortvarigt som muligt.

* Desuden skal en række forhold opfyldes:

1. Magtanvendelse må aldrig erstatte omsorg og pleje

2. Relevante plejemæssige tiltag skal forinden være forsøgt

3. Man skal forinden have prøvet, hvad der er muligt, for at få patienten til frivilligt at medvirke til den påtænkte foranstaltning

4. Der skal være dokumentation for varig nedsat funktionsevne, og den demente skal således være udredt

5. Endelig skal det overvejes, om magtanvendelsen står i rimeligt forhold til det, man ønsker at opnå for den demente

* Magtanvendelse kan blandt andet bruges i følgende situationer:

* Til bleskift og tandbørstning

* Anvendelse af fysisk magt i form af fastholdelse for at forhindre en person i at forlade boligen eller for at føre den demente tilbage til denne

* Anvendelse af stofseler til fastspænding i stol eller seng for at undgå fald.

* Plejehjemmet skal søge godkendelse i kommunen. I praksis sker det oftest, efter at magtanvendelsen er taget i brug.

* Anvendelse af GPS'er anses ikke længere for magtanvendelse, men som en del af omsorgspligten.

Kilde: Patienthåndbogen

 

Mest Læste

Annonce