Ni kommuner skaber Danmarks største beredskab

Politik

22/01/2015 11:31

Suleman Haider

I forlængelse af regeringens og KL’s aftale om en strukturreform på beredskabsområdet har borgmestrene i Rødovre, Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Tårnby, Frederiksberg og København aftalt at anbefale et nyt, fælles beredskab. Et fælles beredskab vil dække godt 900.000 borgere og blive landets største. Det fælles beredskab skal være på plads 1. januar 2016.

”Det fælles beredskab sikrer en fortsat høj kvalitet - vi kan forvente samme høje serviceniveau og tryghed, som vi kender i dag. Det giver selvfølgelig nogle stordriftsfordele, når man laver Danmarks største fælles beredskab. Dels kan opgaven på sigt gøres billigere, og dels får vi et større og stærkere beredskab, der bedre kan håndtere f.eks. storm og monsterregn i området”, siger Rødovres borgmester Erik Nielsen.

Det er kommunernes forventning, at et stort og robust fælles beredskab kan sikre høj kvalitet i ydelserne og samtidig skabe grundlag for effektiviseringer som følge af stordriftsfordele og en optimeret planlægning af beredskab på tværs af kommunegrænser. Det nye beredskab vil også fremover være rustet til at kunne håndtere store og komplekse hændelser, ligesom beredskabet fortsat vil være gearet til at håndtere hændelser i udsatte områder lige fra Metro, lufthavn til industri og samfundsinstitutioner.

”De ni kommuner arbejder allerede tæt sammen på beredskabsområdet. Målet med den nye organisation er at sikre et slagkraftigt og tryghedsskabende beredskab, der kan håndtere beredskabets mange vigtige opgaver så effektivt som muligt. Det skal være kundeorienteret, omkostningseffektivt og af høj kvalitet. Og der vil fortsat være en prioritering af nærheden til kommunerne,” siger John Engelhardt, borgmester i Glostrup Kommune.

Det indgår i aftalen, at der skal ske en markedsafprøvning af dele af beredskabets opgaver, og at der skal være mulighed for, at beredskabet selv byder ind på de opgaver, som markedsafprøves. Selskabet skal udarbejde en strategi for markedsafprøvning, hvor der vil være fokus på, at medarbejderne kan følge med opgaven i videst mulig omfang.

Kommunerne vil nu få planlagt den nye organisation i detaljer, så beredskabet kan være arbejdsdygtigt og effektivt til start 1. januar 2016 med det mål at få alle medarbejdere med over i det nye beredskab. 

Fakta

KL og regeringen vedtog i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2015, at kommunerne inden 1. januar 2016 skal etablere sig i max 20 beredskabsenheder.

Med sammenlægningen sigter kommunerne mod at opnå en effektiviseringsgevinst på 28 mio. kr. ud af et samlet budget på 250 mio. kr. De 28 mio. kr. svarer til de 9 kommuners andel af den aftale, KL og regeringen har indgået for 2015.

Med aftalen etablerer de ni kommuner en fælles beredskabskommission og en bestyrelse med 15 medlemmer, hvor København er repræsenteret med 6, Frederiksberg med 2 og hver af de øvrige kommuner med 1 medlem. 

Det nye fælles beredskab oprettes som et selvstændigt § 60 selskab i henhold til den kommunale styrelseslov om fælles kommunale selskabsformer, og der vil ske en virksomhedsoverdragelse af opgaver, medarbejdere og aktiver fra kommunerne til det nye selskab.

Aftalen skal godkendes politisk i hver af de 9 kommuner, inden den er gældende. Det forventes at ske i februar - marts måned.

Mest Læste

Annonce