Stort overskud i Rødovre Kommune

Ledelse

28/5/14 7:40

Suleman Haider

Rødovre Kommune gik ud af 2013 med et mindreforbrug på 49,5 mio.kr. Det skyldes først og fremmest, at hele organisationen har holdt igen for at undgå økonomiske sanktioner fra staten. Mindreforbruget er ikke gået ud over serviceniveauet, der er blevet fastholdt.

”Selvom vi brugte flere penge end budgetteret på flere store serviceområder, som f.eks. hjælp til handicappede og andre voksne med særlige behov, går vi ud af 2013 med et stort overskud. Det skyldes, at der er blevet holdt igen i hele organisationen for at undgå økonomiske sanktioner fra staten. Det er flot gået, og medarbejderne fortjener stor ros. Det betyder så samtidigt også, at vi ikke får behov for at bruge de sanktionsværn, som var lagt ind i budgettet”, siger borgmester Erik Nielsen.

De penge, der ikke er blevet brugt i 2013, overføres til service og nybyggeri i 2014 eller bliver brugt på at styrke kommunens kassebeholdning.

”Det er en stor tilfredsstillelse, at vi kan lægge penge tilbage i kassen, uden at det er gået ud over serviceniveauet. Vi skal glæde os over, at vi har en robust økonomi i Rødovre. En kommune skal ikke være en bank, men det er vigtigt, at vi har noget at stå imod med, når de uforudsete udgifter kommer. Kommunalbestyrelsen har f.eks. tidligere besluttet at nedrive en daginstitution, der var angrebet af svamp, og opbygget en helt ny institution. Den slags kan kun lade sig gøre, fordi vi har en solid kassebeholdning”, siger Erik Nielsen.

På trods af det store mindreforbrug varsler borgmesteren allerede nu, at han forventer, at der kommer besparelser i 2015.

”Kommunalbestyrelsen har en god tradition for at tage de svære beslutninger og udvise økonomisk ansvarlighed i rette tid. Budgettet for 2015 er ikke lagt endnu, men vi kan allerede nu se, at vi får økonomiske udfordringer de kommende år, hvis vi vel at mærke ikke tilretter økonomien. En robust økonomi er naturligvis forudsætningen for, at vi kan bevare Rødovre som en stærk velfærdskommune med en god folkeskole, tryg ældrepleje og hjælp til dem, der har behov for det. Derfor bliver vi nødt til at konsolidere kommunens økonomi i de kommende år. Effektiviseringer kan ikke gøre det alene – vi kommer også til at opleve besparelser”, siger Erik Nielsen.

Læs også: Børn og unge koster flest penge i kommunerne 

De økonomiske udfordringer skyldes bl.a., at Rødovre Kommune ligesom mange andre kommuner har stærkt stigende udgifter til bl.a. medfinansiering af sygehusene og udsatte børn og voksne.

Det grønne mål ikke nået

Det økonomiske regnskab er suppleret af et grønt regnskab, som opgør forbruget af varme, el og vand i de kommunale bygninger samt CO2-udledning fra kommunens bygninger og køretøjer. Rødovre Kommune indgik i 2013 en klimakommuneaftale og forpligtede sig dermed til at reducere CO2-udledningen fra egen virksomhed med 2 procent hvert år frem til 2017. CO2-udledningen blev i 2013 reduceret med 1,2 procent i forhold til 2012.

Læs også: Se her hvilke kommuner der bruger flest penge pr. indbygger

”Det går den rigtige vej, men målet er ikke nået - så det må vi gøre bedre fremover. Årsagen er, at den planlagte fjernvarmeudbygning i de kommunale bygninger i 2013 blev udsat til 2014 – det betyder rigtigt meget for udledningen af CO2. Forvaltningen forventer derfor, at der kommer en reduktion af CO2-udledningen på over tre procent i 2014”, siger Erik Nielsen.

Tilmeld nyhedsbrev

Mest Læste

Annonce