Betragt de ledige som de egentlige eksperter

Ledelse

12/6/13 1:18

Roskilde Kommune

Det er de arbejdsløse selv, som bedst kan vurdere, hvordan beskæftigelsesindsatsen fungerer. Det mener Roskilde Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsudvalg, der derfor inviterede en gruppe ledige til møde – som eksperter vel at mærke.

Udvalgets holdning er entydig: vi ved ikke det hele, og vi skal lade os inspirere af dem, som det hele handler om. 

Fire borde – fire ledige – og fire grupper af politikere og embedsfolk, som opmærksomt lytter og stiller spørgsmål. Hvordan ser en dag ud, når man søger job – eller modsat ikke føler, at man kan magte et job? Og hvordan påvirker det at være ledig i det hele taget ens liv? 

 

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Roskilde skal, som alle andre kommuner, hvert år drøfte, hvordan beskæftigelsesplanens mål skal indfries i det kommende år. Målene er meget overordnede, men skal favne alle typer af ledige. Revisionerne af planerne kan have en tendens til at blive rene ”skal-processer”, men i år besluttede Evan Lynnerup, formand for udvalget, at det skulle være anderledes. 

”Vi lytter jo gerne til eksperter og andre, men vi har aldrig før spurgt de ledige selv. Derfor bad jeg forvaltningen om at invitere berørte borgere med i processen, hvilket jo også ligger godt i tråd med, at vi for tiden arbejder med vores rolle som lokalpolitikere og ønsker mere dialog i det hele taget,” siger Evan Lynnerup (V). 

Et givende møde

Resultatet blev et møde mellem ledige, politikere og embedsfolk, som gav et unikt kig ind i fire borgeres liv. Under mødet med kommunen fortalte de ledige ærligt og uden omsvøb om deres bekymringer – også i forhold til f.eks. deres økonomiske situation og mulighed for at kunne forsøge familien. Mødet med de fire borgere gjorde stort indtryk på udvalget. 

”Man sidder jo overfor en menneskeskæbne, og det, der står lysende klart, er, at ingen frivilligt ønsker at være ledige. Enten ønsker man en afgørelse – eller også ønsker man at komme i gang med et job. Når man pludselig får sat kød og blod på de ledige, så styrker det vores politiske forståelse af alle de tal, vi i udvalget bombarderes med. Og det sætter også den megen kontrol i perspektiv,” siger udvalgsmedlem Poul Lindor Nielsen (A). 

Samtidigt viste mødet tydeligt, at mange ledige har det problematisk med overhovedet at være havnet i gruppen af borgere på passiv forsørgelse. Årsagerne kan være mange, men føles ofte som et nederlag.

”Det mest markante for mig var, hvor meget man som ledig forsøger at opretholde en facade. Mange føler sig stigmatiseret af at være arbejdsløs og har ikke lyst til at fortælle om det, når de er sammen med andre i sociale sammenhænge og så videre,” fortæller Evan Lynnerup. 

Inspiration og ny indsigt

I Beskæftigelses- og Integrationsudvalget er det nu tid til refleksion. En række kritikpunkter om eksempelvis den megen kontrol kan ikke umiddelbart justeres lokalt, men et konkret ønske går udvalget nu i gang med at se på. Der kom fra de ledige et ønske om et frirum – udenfor kommunalt regi – hvor man kan mødes med andre ledige og få reel sparring og støtte. 

”Fællesnævneren var tydeligvis, at man ved ledighed oplever, at netværket forsvinder, og at man kan føle sig ensom og mindre værd. Flere efterlyste en form for jobcafé eller sted, hvor man kan tage hen og blive inspireret og tale med andre mennesker. Jeg kan ikke lige sige, hvordan et sådant sted skal etableres, indrettes, drives og placeres, men det er der da råd for,” siger udvalgets næstformand Lars Lindskov (C). 

Idéen om et mødested vil derfor blive drøftet i forbindelse med budgetforhandlingerne efter sommerferien, og tilsvarende vil også selve mødeformen blive brugt som inspiration. Som i andre kommuner arbejdes der i Roskilde med, hvordan både udvalgsstrukturen og mødeformerne i højere grad skal understøtte det lokalpolitiske arbejde og dertil hørende lederrolle. Et vigtigt parameter i denne sammenhæng er netop inddragelse af borgerne. 

Fakta: 

De fire borgere, som hver især fortalte om deres situation, var en ledig under 30, en løntilskudsansat, en ledig som snart falder ud af dagspengesystemet, og en ledig som har været på kontanthjælp i en længere årrække. 

I fire grupper – og med udgangspunkt i innovative metoder, hvor den lediges hverdag er styrende for samtalen – spurgte politikerne de ledige om, hvad de laver i deres hverdag, hvilken stemning de er i henover dagen, og hvad de særligt ønsker anderledes.

Foto: Andreas Brandrup Elkjær

Annonce