Derfor er Roskilde årets bedste kommune for unge

21/1/13 11:12

Roskilde Kommune

DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd – har kåret Roskilde Kommune til at være årets bedste kommune for unge. I denne artikel fortæller Roskildes egen kulturkonsulent, om deres succesfulde arbejde med unge i Roskilde Kommune. Sidst i artiklen giver forfatteren råd gode råd til et tættere samarbejde med unge.

Af Tina Gørtz Christensen, kulturkonsulent i Roskilde Kommune

I januar 2012 blev Roskilde Kommunes første ungepolitik vedtaget. Den hviler på det store arbejde for, med og af unge, som igennem mange år er foregået i Roskilde, fx på det regionale spillested Gimle, i skate- og eventhallen Hal 12 og i kommunens Ungeudvalg – alle steder, som er drevet af unges frivillige engagement. Stederne virker som motorer for nye generationer af unge og føder nye projekter og aktiviteter til glæde for alle unge.

Roskilde er som en stærk uddannelses- og universitetsby begavet med rigtig mange unge – og rigtigt mange engagerede unge – og det ser vi som en stor ressource for kommunen. Visionen for kommunens ungepolitik er derfor klar: Vi vil understøtte en stærk og engageret ungdomskultur med rige muligheder for at udfolde sig som helt menneske, indgå i meningsfulde fællesskaber og for at få indflydelse. Det, tror vi, skaber forudsætningerne for, at unge kan spille rollen som kommunens udviklingsdynamo i fremtiden.

Omdrejningspunktet for ungepolitikken er afholdelsen af en årlig Ungedag, hvor alle kommunens unge inviteres til at deltage og give deres input til, hvad der er vigtigt for dem. Inputtene fra Ungedagen sikrer, at de indsatser, der efterfølgende bliver sat i værk, bygger på unges behov og ønsker og i høj grad også er baseret på unges aktive medvirken for at realisere dem.

Ungepolitikken tog sin start med ideerne fra ca. 70 unge mellem 14 og 25 år, der deltog på den første Ungedag i maj 2011. Deltagerne udgjorde et meget bredt udsnit af Roskilde Kommunes ungdom – der var unge fra de mindre byer nord og syd for Roskilde by; der var unge fra gymnasierne centralt i Roskilde, fra folkeskolerne, ungdomsklubberne og RUC, og der var unge med anden etnisk baggrund end dansk. De unge brainstormede på en række emner sammen med politikerne fra Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget.

Ungedagen bliver arrangeret i samarbejde med vores Ungeudvalg, som er unge mellem 14 og 27 år, og som desuden forvalter en pulje på 100.000 kr. om året til aktiviteter for, med og af kommunens unge. Samarbejdet med Ungeudvalget er en meget stor del af forklaringen på, hvorfor Ungedag 2012 også blev en stor succes i år – og med en så stor tilstrømning af unge, at køkkenet måtte en tur i byen for at købe ekstra sandwiches!

Ca. 90 unge benyttede en række workshops til at diskutere alt lige fra, hvordan vi sikrer det sociale miljø i skolerne til, hvordan en minipark kan indrettes som et attraktivt mødested. De unge kommer til Ungedag, fordi de har mulighed for at tale med politikerne helt uformelt, både på tomandshånd og i en afsluttende debat. De oplever, at de har en direkte indflydelse, og at deres stemme bliver hørt.

Sascha Hansen, som er 25 år og aktiv i Ungeudvalget, beskriver det sådan her:

”Hvis både unge og folk fra kommunen mødes, så er det nemmere at stable noget på benene. Det er et fælles projekt, hvor vi sammen laver en ny ungepolitik og gør Roskilde til en endnu bedre by at være ung i”.

Henimod Ungedag 2013 vil vi arbejde på at skabe samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og folkeskolerne om aktiviteter, fx undervisningsforløb, op til arrangementet. Vi vil også forsøge at gøre arrangementet interessant for endnu flere forskellige typer af unge, fx ved at kombinere ideudviklingsworkshops med byggeworkshops, hvor prototyper af ideerne kan udformes konkret på stedet.

Gode råd til andre kommuner, der gerne vil etablere et tættere samarbejde med unge:

  • Understøt de unges egne ideer og tag udgangspunkt i dem.

  • Vær der, hvor de unge er – lad være at forvente, at de kommer til et arrangement på rådhuset eller biblioteket, men placer det dér, hvor de alligevel mødes.

  • Skab netværk til unge og fagpersonerne omkring dem.

  • Giv unge ansvar, fx ved at de skal forvalte en sum penge. Det kan være i forbindelse med et projekt eller en pulje, som andre unge kan søge.

  • Få stærke unge med i et givent projekt fra starten, og lad dem sprede budskabet til andre unge, fx på morgensamlinger og facebook.

  • Lad de unge tage sig af det, de synes er sjovt – og klar resten selv. De fleste tænder mere på at skabe aktiviteten end at tage referat og udsende mødeindkaldelser.

  • Brug youtube – lad unge med noget på hjerte lave en lille film om, hvad de synes om et arrangement, det lokale spillested eller ungdomsklubben.

Se vidoer om Ungedagen i Roskilde:

Ungedag 2012: http://www.youtube.com/watch?v=boVRzWmEFrg

Videohilsen: http://www.youtube.com/watch?v=wlYMSS2YJwc

Annonce