Roskilde Kommune beklager blufærdighedskrænkelser

26/04/2012 18:43

Roskilde Kommune

Meget alvorligt at en tidligere medarbejder i hjemmeplejen ved retten i Roskilde er dømt skyldig i to tilfælde af blufærdighedskrænkelse, siger social- og sundhedsdirektør Yvonne Barnholdt.

Den pågældende medarbejder har siden juli 2009 og indtil en episode i august 2011 været ansat i hjemmeplejen. Episoden handlede om blufærdighedskrænkelse over for en ældre borger. Det har siden vist sig, at der også ved en tidligere lejlighed har været en episode med den pågældende medarbejder i forhold til en yngre handicappet
kvinde.

- Jeg er meget ked af det på vegne af de borgere, der har været udsat for krænkelserne fra den tidligere medarbejder. Det er et groft brud på den tillid, borgerne selvfølgelig skal kunne have til vore medarbejdere. Der er også handlet helt korrekt ved den seneste episode, hvor vi bad politiet undersøge sagen.  Men i den første episode har medarbejderens leder ikke fulgt vores procedure, da hun blev orienteret om den. Derfor havde jeg heller ikke hørt om den. Lederen er nu fritaget for tjeneste mens vores personaleafdeling undersøger sagen, siger social- og sundhedsdirektør Yvonne Barnholdt.

Da anklagen blev rejst om krænkelse af en borger i den anden episode, håndteres sagens straks af den stedlige leder. Medarbejderen indkaldes til samtale,
Personaleafdelingen involveres og medarbejderen bliver straks fritaget for tjeneste og forlader senere kommunen. Politiet involveres og de overtager sagen derfra.

- Det er alvorligt, at denne procedure ikke er blevet fulgt i den første episode. Derfor er lederen fritaget for tjeneste, mens vi undersøger, hvad der konkret er
gået galt, siger Yvonne Barnholdt.

Roskilde Kommune indhenter altid straffeattest, når hjemmeplejen ansætter nye medarbejdere. Det er også sket med medarbejderen i den aktuelle sag, og
straffeattesten var pletfri. Det har så i retten vist sig, at medarbejderen har en ældre dom for blufærdighedskrænkelse. Men da den var mere end fem år gammel, optrådte den ikke i den straffeattest, kommunen har lov til at indhente. Kommunen må
nemlig ikke indhente en såkaldt udvidet straffeattest, der går længere tilbage.

- Det er beklageligt, at vi ikke har denne mulighed, sådan som vi har det på børneområdet, for det kan forebygge episoder som de to, der nu har ført til dom for blufærdighedskrænkelse, siger Yvonne Barnholdt.

Mest Læste

Annonce