TTA projektet fortsætter i ny form

21/05/2012 10:46

Roskilde Kommune

Roskildes TTA projekt – Tilbage Til Arbejde – for sygemeldte kan tage en god del af æren for, at kurven for varigheden af sygemeldinger er knækket. Projektet fortsætter, men nu i lidt anden form.

Langvarige sygeforløb har politikernes interesse, og Roskilde Kommune har derfor deltaget i et stort landsdækkende forsøg med et tværfagligt samarbejde omkring de sygemeldte. Beskæftigelsesministeriet bevilgede penge til forsøgsordningen, der har kørt i 2 år. TTA projektet består af koordinerende sagsbehandlere fra Sygedagpengeafsnittet, et team af psykologer og terapeuter samt en klinisk enhed, der samarbejder med Arbejdsmarkedsmedicinsk Klinik i Køge.

Forsøgsprojektet har vist rigtig gode resultater – det er lykkedes at nedbringe antallet af sygedagpengesager, og at forkorte varigheden af de løbende sager.

’Alene af den grund ærgede det os rigtigt meget, at det en overgang så ud til, at det var usikkert, om vi kunne fortsætte efter projektets ophør til oktober. Vi har samlet en stor ekspertise hos TTA, så for at sikre, at vi alle de dygtige projektansatte bliver hos os, har vi fundet en løsning der garanterer, at projektet fortsætter ’ udtaler formand for beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Evan Lynnerup (V).

Løsningen er at tilpasse projektet, så det i endnu højere grad matcher Kommunens behov i forbindelse med sygedagpengeindsatsen, og at finde penge indenfor den eksisterende økonomiske ramme. Tilpasningen vil bl.a. bestå i, at den koordinerende opgave organiseres anderledes i Sygedagpengeafsnittet, og i at bruge færre penge på eksterne samarbejdspartnere og i stedet forstærke indsatsen i det nye projekt. Når bevillingen udløber 1. oktober 2012, skulle den tilpassede udgave af TTA gerne være top-tunet til en skarp og hurtig indsats for de sygemeldte, der skal finde tilbage til arbejdsmarkedet.
 

Mest Læste

Annonce