Fritvalgs ydelser udfordres: Nyt projekt vil aktivere familie og frivillige omkring børn og ældre

Velfærd

30/05/2016 13:46

Nick Allentoft

Med et nyt projekt inddrager Børneområdet og Ældreområdet i højere grad familiemedlemmer i børnenes og de ældres hverdag. De to områder er blevet udvalgt til at deltage i et fireårigt projekt, der skal afprøve nye metoder til kvalitetssikring og gode arbejdsgange.
Projektet om frivillighed udmønter sig forskelligt i de to områder. I Børneområdet er der fokus på at styrke samarbejdet mellem pædagoger og forældre og forældrenes engagement i børnehuset. Ideen lægger sig tæt op ad Børne- og Ungepolitikken, og projektet er en ny vej til at understøtte den høje kvalitet i børnehusene.

På Ældreområdet lægger projektet op til at give borgerne større mulighed for at vælge selv. Området deltager i ”Projekt friinstitution” med det nye Plejecenter Frydenholm og Plejecenter Sjælsø. Målet er blandt andet, at beboerne og deres pårørende i højere grad skal føle sig respekteret som betydningsfulde mennesker og samarbejdspartnere i planlægningen af hverdagens liv og aktiviteter.

  Selvbestemmelse og samarbejde Formand for Børne- og Skoleudvalget Randi Mondorf siger:   ”Vores børn skal simpelthen have de bedste vilkår, og med projektet om frivillighed trækker vi på engagerede forældre, bedsteforældre og foreninger, der har lyst til at gøre en forskel for børnene i deres hverdag. Projektet er på den måde en unik mulighed for at styrke det gode samarbejde mellem børnehuset og hjemmet, ligesom det er formuleret i Børne- og Ungepolitikken”.   På Plejecenter Frydenholm er det tanken, at beboere og familie driver de aktiviteter, som de ønsker, i samarbejde med frivillige, Venneforening og eventuelt støttet af personalet. Og så skal de ældre have mulighed for at tilkøbe service hos private leverandører. Det kan for eksempel være gåture, højtlæsning, mere end ét ugentligt bad, hovedrengøring, massage eller pasning af husdyr.   ”Borgerne på vores plejecentre har tidligere i livet kunnet tilkøbe ydelser hos de private leverandører i hjemmeplejen. Når borgerne flytter til et plejecenter, tilbydes de kun en ”one-size fits all” løsning. Vi tror på, at flere valgmuligheder og øget selvbestemmelse vil øge livskvaliteten og give borgene større selvstændighed”, siger Birgitte Schjerning Povlsen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget.   Projekterne er en del af Økonomiudvalgets beslutning om at igangsætte et forsøg med ”fri-institutioner”, som er institutioner med mulighed for at afprøve nye veje til at øge kvaliteten i kommunens dagtilbud til børn og pleje til ældre.  

Mest Læste

Annonce